PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Odkrycie, o którym głośno!


Rok 2003 w środowisku PTTK-owców w Nowym Sączu rozpoczął się od ujawnienia nie lada sensacji. Grupa doświadczonych grotołazów - instruktorów taternictwa jaskiniowego - sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK Beskid w Nowym Sączu odkryła największą jak do tej pory jaskinię w Polsce.

Odkryta w Tatrach Zachodnich w Jaskini Małej komora, znajduje się na głębokości 361 m, co obecnie plasuje ją na 6. miejscu co do głębokości w Tatrach (Wielka Śnieżna Litworowa 814 m, Śnieżna Studnia 763 m, Bandzioch Kominiarski 562 m, Za Siedmioma Progami 435 m, Kozia 389 m). Odkrycie to po 15 latach zaliczone zostało do istotnego sukcesu.

Zaczęło się wszystko prawie 20 lat temu, gdy grupa zapaleńców założyła przy Oddziale PTTK Beskid w Nowym Sączu Klub Taternictwa Jaskiniowego. Na czele stanęła Anna Antkiewicz. Młodzi, pełni zapału i nieokiełzanej pasji rozpoczęli najpierw od próby własnych charakterów. Wiedzieli, że aby być dobrym grotołazem - trzeba mieć doskonałe przygotowanie fizyczne, silną psychikę i być pokornym wobec natury. Prezesowanie Ani Antkiewicz w klubie, to "rządy żelaznej ręki", ale widać tak musi być.

Klub regularnie rozszerza swoje szeregi, dziś liczy już 63 osoby, które chcą się uczyć i marzą, by również osiągnąć takie sukcesy, jak ich starsi koledzy - instruktorzy, nauczyciele. A sukcesy sądeckich jaskiniowców z PTTK są znane. Zapisali na swoim koncie eksplorację systemu jaskiniowego Ptasiej Studni w Tatrach Zachodnich, gdzie występuje największa liczba przebadanych jaskiń w Polsce. W Jaskini Ptasiej odkryli około 3 km znanych korytarzy, studni i kominów oraz największe podziemne jezioro tatrzańskie "Wielki Kłamca". Ma ono 20 m długości, do 6 m szerokości oraz 3 m głębokości. Jedną z odkrytych studni nazwali "Studnią Oddziału PTTK Beskid".

Odkryta niedawno komora czeka na nazwę. Odkrywcy mają nowy pomysł, chcieliby sprzedać przywilej nadania nazwy tej komory - zaś uzbierane z tego środki przeznaczyć na dalszą eksploatację.

Autorzy sukcesu to: Marek Lorczyk - ten który miał nosa, Anna Antkiewicz, Czesław Zabrzeński, Paweł Wańczyk, Józef Kołodziej, Bolesław Stanisz, Paweł Rams. Udzielają wywiadów, są w świetle fleszów, ale już myślą i oczekują chwili, gdy światełko karbidówek umieszczone na głowach rozświetli ciemności - może znowu nowej komory - czego im serdecznie życzymy.

Cecylia Serwin
fot. Anna AntkiewiczWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT