PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

X Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy
"Gwda 2003"


W dniach 13-16 marca odbył się jubileuszowy X Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy rzeką Gwdą, zorganizowany przez Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu.

Uroczyste otwarcie nastąpiło w piątek, 14 marca, pod pomnikiem okrutnie pomordowanych żołnierzy polskich w Podgajach. Po krótkim przedstawieniu tamtych tragicznych wydarzeń przez kierownika Klubu Garnizonowego w Wałczu kapitana Roberta Jakubiaka delegacja kajakarzy złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz. W uroczystości tej wziął również udział burmistrz Jastrowia. Następnie wszyscy przejechali do elektrowni Jastrowie, skąd nastąpił start do I etapu spływu do Ptuszy. Należy dodać, że etap ten zwykle rozpoczyna się w Grudnej i jest o 8 km dłuższy, lecz w tym roku mrozy spowodowały, że zalew przed elektrownią w Jastrowiu był całkowicie zamarznięty. Po gorącym posiłku oraz krótkim odpoczynku kajakarze wzięli udział w kilku konkursach, a następnie do późnych godzin nocnych bawił wszystkich piosenką turystyczną i żeglarską komandor spływu - Grzegorz Szwarc.

W sobotę w II etapie spływu uczestnicy pokonali 15 km, najładniejszy odcinek Gwdy z Ptuszy do Krępska. Wieczorem zaś uczestniczyli w konkursie krajoznawczym, pokazie filmów wideo z poprzednich zimowych spływów kajakowych na Gwdzie oraz w dyskotece, która trwała prawie do białego rana.

W niedzielę, w czasie ostatniego etapu spływu uczestnicy przepłynęli 12 km z Krępska do Piły-Koszyce. Tam, po wspólnym ognisku z pieczeniem kiełbasek nastąpiło oficjalne zakończenie spływu. W imprezie uczestniczyło 68 turystów-kajakarzy, m.in. z Warszawy, Szczecina, Bydgoszczy, Gdyni i dalekich Gorlic.

Zbigniew Manicz
foto: Tomasz MalinowskiWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT