PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

W szkołach na terenie kraju trwają eliminacje do X Finału
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego

V otwocka edycja OMKK "Poznajemy Ojcowiznę"


Pięć lat temu wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK w Otwocku Paweł Ajdacki zaproponował zorganizowanie konkursu przez oddział. Wyniki przeszły najśmielsze oczekiwania. W bieżącym, 40. roku istnienia Otwockiego Oddziału PTTK, w konkursie organizowanym po raz piąty wzięło udział 118 autorów reprezentujących 20 szkół z naszego powiatu i spoza jego granic. Wprowadziliśmy ograniczenie: tylko trzy najlepsze prace z każdej placówki.

Do eliminacji konkursowych wpłynęło 16 prac indywidualnych i 14 zbiorowych z 11 szkół podstawowych, sześć prac indywidualnych i dziewięć zbiorowych z pięciu gimnazjów, sześć prac indywidualnych i pięć zbiorowych z dwóch liceów ogólnokształcących i jednego zawodowego oraz jedna praca zbiorowa z Młodzieżowego Domu Kultury. Łącznie wpłynęło 57 prac, przygotowanych pod kierunkiem 28 opiekunów.

Wyróżniono i nagrodzono 22 prace w trzech pionach, w tym dwie prace zostały wyróżnione za oryginalność ujęcia tematu (treść nagrano na płytach kompaktowych odtwarzanych przy pomocy komputera).

W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyła przewodnicząca Rady Miasta Alicja Azulewicz, prezydent Otwocka Andrzej Szaciłło, wiceprezydent Robert Mroczek, naczelnik wydziału kultury, sportu i turystyki Leszek Korczak. Zarząd Główny PTTK reprezentował wiceprzewodniczący rady ds. młodzieży Marek Boguszewski.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT