PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Zlot Instruktorów KDP/CMAS
Kalatówki 2003


Mimo obaw po raz kolejny okazało się, że tradycja jest silniejsza od najróżniejszych przeszkód, zarówno pogodowych, jak i ekonomicznych. Między 11 a 18 stycznia Hotel Górski "Kalatówki" wypełnili szczelnie instruktorzy KDP/CMAS. Znowu mieliśmy okazję do licznych ciekawych spotkań oficjalnych i kuluarowych oraz oczywiście do dobrej zabawy, także na śniegu.

Po roku oczekiwania i wielu zapowiedziach dotarł do nas dr Balestra, który co prawda miał przedstawić tylko "Medyczne badania naukowe w DAN", ale tak bardzo wciągnęła go atmosfera zlotu, że wystąpił jeszcze dwukrotnie, przedstawiając bardzo ciekawe materiały o toksyczności tlenu oraz o teorii dekompresji. Nie wytrzymał także w czasie prelekcji Jacka Piechockiego prezentującego "Podstawowe procedury reanimacyjne według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacyjnej 2000" i na widok manekinów firmy Dutchman zaczął instruować ćwiczących na jednym ze stanowisk. Okazało się, że Tino (dr Balestra) świetnie jeździ na nartach i bardzo szybko uczy się polskiego na wieczorowych kursach, jakie dla niego uruchomiliśmy. Można więc przypuszczać, że odwiedzi nas jeszcze nieraz.


Przygotowania do zawodów narciarskich

W programie znalazły się także informacje o ostatnich pracach badawczych Centralnego Muzeum Morskiego. Przedstawiła je nasza koleżanka Iwona Pomian, która w muzeum kieruje działem badań podwodnych. Działania nurkowe w Marynarce Wojennej opisał nam Jerzy Pomian, specjalista do spraw nurkowań w Szefostwie Ratownictwa Morskiego. Działalność KDP i OCSP w roku 2002 w zakresie promocji, szkoleń i administracji w klarowny sposób przybliżyli przewodniczący Wiesław Wachowski i Grzegorz Czernek.

Stanisław Chomentowski mówił o szkoleniach prowadzonych przez kluby i komisję w 2002 roku. Tradycyjnie na zlocie prezentowane były nowości wydawnicze. Jedną z nich było "Nurkowanie w suchych skafandrach" autorstwa Grzegorza Czernka. Podręczniki, które przyjechały w góry wprost z drukarni, otrzymali wszyscy uczestnicy zlotu.


Przed zawodami

Przewodniczący W. Wachowski, reprezentujący Polskę w pracach Komitetu Europejskiego CEN nad standaryzacją nurkowania rekreacyjnego, przedstawił stan prac i ich kierunki. Nowe szkolenia specjalistyczne (rebreathery, trimix, gas blending), a raczej stan ich wdrażania przedstawił Stanisław Chomentowski. Marek Konfederak poinformował nas o działalności i planach aktywnie wspierającego nas Stowarzyszenia Lekarzy Klubowych KDP. Tadeusz Masztalerz, przedstawiciel HSA na Polskę, opowiedział o szkoleniu osób niepełnosprawnych.


Ćwiczenia na fantomach

Nowe standardy szkoleniowe P1, P2 i P3 oraz rozszerzenie uprawnień instruktorów M1 i M2 oznaczone symbolem "+" przedstawił szef szkolenia St. Chomentowski. W. Wachowski oraz Krzysztof Kuszewski mówili o rozporządzeniach dotyczących uprawiania płetwonurkowania, które weszły w życie w czerwcu 2002 r. Osobny dzień poświęcono zagadnieniom medycznym. Wiceprzewodniczący ds. medycznych K. Kuszewski przedstawił zasady kwalifikacji medycznej do płetwonurkowania. Kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej Zdzisław Sićko omówił wypadki nurkowe leczone w KOMH w 2002 roku, a zespół: W. Wachowski, Jerzy Chomik i Z. Sićko przeprowadził analizę ryzyka oraz społeczne, prawne i medyczne konsekwencje nurkowań ekstremalnych. Po wystąpieniu W. Wachowskiego na temat bezpieczeństwa nurkowań rekreacyjnych odbyła się dyskusja, w której każdy mógł zabrać głos. Jak zwykle bardzo duże zainteresowanie wzbudziły wystąpienia Jacka Kota pt. "Dekompresja fizjologiczna - czy to możliwe?" oraz "DAN - na świecie, w Europie i w Polsce".

Informację na temat Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łowiectwie i Memoriału Fotografii Podwodnej im J. Macke usłyszeliśmy od Mariana Kurtiaka. Ciekawe szkolenie marketingowe w dziedzinie promocji szkoleń i turystyki nurkowej przedstawił Jacek Kurzątkowski. Oczywiście nie zabrakło prezentacji nowego sprzętu nurkowego i turystycznego, a Michał Kiełczewski pokazał filmy z wyprawy na Andamany. Przemysław Bielawski przygotował informacje o pakietach ubezpieczeń dla nurków i instruktorów. W dniu technicznym usłyszeliśmy także wystąpienia Sławomira Paćki o nowych kierunkach w nurkowaniu. Krzysztof Starnawski opisał metody bezpiecznej penetracji jaskiń podwodnych, a Ryszard Bałakier mówił o aparatach z regeneracją czynnika oddechowego i wytwarzaniu mieszanin oddechowych.

Zakopane w tym roku przechodziło huśtawkę temperaturową, a pokrywa śniegu na stokach była cieniuteńka. Mimo to jak co roku odbyły się Mistrzostwa Instruktorów KDP w narciarstwie alpejskim. Wygrali je w kolejności miejsc: wśród kobiet Barbara Paplińska, Bogna Piechocka, Marzena Suszko, a wśród mężczyzn Jan Liszkowski, Artur Rosołowski i Zbigniew Chmielowski. W związku z niedostateczną ilością śniegu zadziwiające nas zwykle swoją pomysłowością trio Kapiec - Tomicki - Kapiec nie przedstawiło starannie przygotowanego wystąpienia, postanawiając zaskoczyć nas na kolejnym zlocie.

Grzegorz Czernek
zdjęcia: Halina Drabik-Ziegler

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT