POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1(5) /2002
ISSN 1642-0853

W numerze m.in.:

Na szlakach PTTK

Sprawy oddziałów PTTK

Z teki krajoznawcy

Trybuna komisji

Piechur

Tacy sami

Sylwetki

Z historii Towarzystwa

Odeszli od nas

Od naszych korespondentów

Sprawy organizacyjne

Kontakty zagraniczne

O czym warto wiedzieć

Życie gospodarcze

Bliżej z §

Propozycje

Z księgarskiej półki

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz