POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Regulamin
VI Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego po ziemi lubuskiej
1-4 maja 2002 r.


Cel rajdu

 • zapoznanie z walorami krajoznawczo - turystycznymi, historią oraz dorobkiem kulturalnym regionu lubuskiego
 • popularyzacja roweru jako najbardziej ekologicznego środka transportu i lokomocji na co dzień oraz turystyki rowerowej jako formy czynnego wypoczynku po pracy i nauce
 • współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne

Organizatorzy

 • Wojskowy Oddział PTTK przy Klubie Garnizonowym w Krośnie Odrzańskim
 • Sekcja Turystyki Kolarskiej "Turysta" Wojskowego Koła PTTK
 • Wojskowy Ośrodek Wypoczynkowy Łochowice
 • Firma PUH "DIAMENT" w Krośnie Odrzańskim

Termin i miejsce

 • baza rajdu: WDW Łochowice k/Krosna Odrzańskiego
 • rajd odbędzie się w dniach 1-4 maja 2002 r.
 • uczestnicy rajdu przyjmowani będą w Wojskowym Domu Wypoczynkowym Łochowice w dniu 1 maja 2002 r. w godz. 13.00-20.00
 • uroczyste otwarcie rajdu nastąpi w dniu 2 maja 2002 r. o godzinie 9.00 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pocztowej
 • rajd obejmuje trzy trasy rowerowe:
  I trasa (2.05.02 r.): przeprawa promowa, zwiedzanie elektrowni, konkursy na trasie dla wszystkich uczestników
  II trasa (3.05.02 r. g. 9.00) maraton 110 km zgodnie z listą zgłoszeń
  III trasa (3.05.02 r. g. 9.30) dookoła Gryżyńskiego Parku Krajo-brazowego dla uczestników nie biorących udział w maratonie
 • * uroczyste zakończenie rajdu w dniu 4.05.02 r. o godz. 10.30 na stadionie OSiR-u w Krośnie Odrzańskim

Warunki uczestnictwa w rajdzie

 • w rajdzie uczestniczą miłośnicy "dwóch kółek", którzy zgłoszą swój udział do dnia 31.03.02 r. (podany termin zgłoszenia udziału jest terminem ostatecznym)
 • należy mieć ze sobą śpiwór
 • młodzież do lat 18 przebywa pod opieką dorosłych
 • wyżywienie uczestnicy rajdu zapewniają we własnym zakresie

Wpisowe

 • członkowie PTTK - 30 zł
 • pozostali uczestnicy - 35 zł

Noclegi

 • w domku campingowym z pełnym węzłem sanitarnym: 30 zł za 3 doby - bez pościeli
 • w domku campingowym z pełnym węzłem sanitarnym: 45 zł za 3 doby - z pościelą

Wpisowe wraz z opłatą za noclegi wpłacić na konto
Wojskowy Oddział PTTK przy Klubie Garnizonowym
66-600 Krosno Odrzańskie
WBK nr 10901551-25885-128-00 z dopiskiem "Rajd"
Kartę zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty przesłać na adres:
Bogusław Rusiewicz
ul. Poprzeczna 4/3
66-600 Krosno Odrzańskie
Po upływie terminu zgłoszenia wpisowe wzrasta o 50% i organizatorzy nie gwarantują świadczeń.

Świadczenia w ramach wpisowego

 • posiłek turystyczny na trasie rajdu w dniu 2-3.05.2002 r.
 • znaczek rajdowy (identyfikator)
 • materiały krajoznawcze
 • ubezpieczenie na czas trwania rajdu

Informacji szczegółowych udziela Wojskowy Oddział PTTK przy Klubie Garnizonowym w Krośnie Odrzańskim, ul. Poznańska 42, tel. (0 prefix 68) 383 54 81, 383 50 45 w. 20 01, 23 56, 23 50, 23 55.

Do spotkania na rajdzie
Komitet Organizacyjny

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz