POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Zlot Instruktorów Płetwonurkowania KDP / CMAS

Kalatówki 2002


Znowu okazało się, że tradycja jest silniejsza od najróżniejszych przeszkód, zarówno pogodowych, jak i ekonomicznych. Mimo obaw, między 5 a 12 stycznia Hotel Górski "Kalatówki" wypełnili szczelnie instruktorzy KDP/CMAS. Znowu mieliśmy okazję do wielu ciekawych spotkań oficjalnych, kuluarowych i oczywiście dobrej zabawy, także na śniegu.

W programie otrzymaliśmy informacje o działalności KDP i OCSP w roku 2001, przedstawili ją Wiesław Wachowski i Grzegorz Czernek. Skondensowanie opisu działań w trzech podstawowych grupach: promocja, program i administracja, wynikłych z ich statutowych zadań, pozwoliło sprawnie i czytelnie przybliżyć wykonaną przez nich pracę.

Stanisław Chomentowski przedstawił wyniki działalności szkoleniowej klubów w 2001 r. oraz szkoleń centralnych prowadzonych przez komisję. Dzięki przedstawionym liczbom poznaliśmy prognozy i oczekiwania naszych kursantów w roku przyszłym. Wydaniem "Programu szkolenia specjalistycznego KDP/CMAS", który wprost z drukarni otrzymali wszyscy uczestnicy zlotu, został zamknięty blisko 4-letni okres pracy nad nowelizacją programów szkolenia. "Program szkolenia podstawowego" wydany w 1999 r. i dwukrotnie nowelizowany (2000 i 2001) funkcjonuje na bieżąco w klubach. Przypominam, że przez ponad 10 lat wiązały nam ręce w tej sprawie przepisy zamieszczone w Monitorze Polskim nr 25 z 1985 r. i dopiero nowa Ustawa o kulturze fizycznej pozwoliła rozpocząć pracę nad dostosowaniem programów do aktualnych standardów CMAS. Wszystkie szkolenia specjalistyczne były przedstawiane i omawiane przez osoby biorące udział w ich przygotowaniu, czyli Stanisław Chomentowski (program nitroksowy, rebreatherowy i wrakowo-morski), Ryszard Bałakier (program trymiksowy), Grzegorz Czernek (program podlodowy i skafandry suche) i Jerzy Chomik (program fotograficzny).


"Strażacy" na stoku

Zawody narciarskie instruktorów płetwonurków, Kalatówki 2002

Wiesław Wachowski i Krzysztof Kuszewski przedstawili informacje z Konferencji Instruktorów CMAS w Aronie (Włochy) i Walnego Zgromadzenia CMAS w Monako. Dzięki naszym staraniom powierzono Polsce organizację Konferencji Medycznej CMAS basenu Morza Bałtyckiego w drugim kwartale 2002 r. Prezentowane były również nowe standardy szkoleniowe CMAS, które będą wprowadzane w 2002 r., związane głównie z rozszerzeniem uprawnień instruktorów M1 i M2. Wiesiu Wachowski przedstawił także losy Rozporządzenia w sprawie uprawiania płetwonurkowania oraz stan prac nad standaryzacją płetwonurkowania rekreacyjnego w krajach Unii Europejskiej, a Jerzy Chomik mówił o nowym prawie wodnym.

Osobny blok zagadnień to dzień medyczny, w którym Krzysztof Kuszewski przedstawił medyczne aspekty nurkowania dzieci. Jacek Kot przedstawił wypadki nurkowe leczone w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej w 2001 r. Marek Konfederak i Krzysztof Kuszewski poinformowali o działaniach Stowarzyszenia Lekarzy Klubowych KDP. Zdzisław Sićko przedstawił medyczne aspekty nurkowania osób niepełnosprawnych. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie J. Kota na temat "Granic w nurkowaniu", a ujęcie tematu wyprowadziło go daleko poza medyczne spojrzenie na omawianą problematykę (Humanista wśród lekarzy, w tych czasach!?).

Tradycyjnie pojawił się nowy podręcznik z serii wydawnictw KDP "Nurkowanie pod lodem" Jacka Paradowskiego, który osobiście prezentował autor, a pierwsze egzemplarze otrzymali wszyscy uczestnicy zlotu.

Informację na temat XXX Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łowiectwie i III Memoriału Fotografii Podwodnej im J. Macke przedstawił Marian Kurtiak a Wojciech Pstrokoński na temat udziału reprezentacji w imprezach zagranicznych. Oczywiście nie zabrakło prezentacji nowego sprzętu przez firmy nurkowe (R. Paluszkiewicz i G. Bielecki) oraz pokazów slajdów i filmów z wypraw. Duży blok stanowiły także informacje o pakietach ubezpieczeń dla nurków i instruktorów. Usłyszeliśmy także o zmianach przepisów nurkowych w Chorwacji oraz eksploatacji sprężarek wysokociśnieniowych.

Zakopane było w tym roku dokładnie zasypane śniegiem, a pokrywa na stokach sięgała 2 m. Cieszyło to nas wszystkich i jedynym problemem był transport. Oczywiście jak co roku odbyły się Mistrzostwa Instruktorów KDP w narciarstwie alpejskim i ponownie wygrali je Bogda Piechocka wśród kobiet i Krzysztof Starnawski wśród mężczyzn. Jednak na specjalną uwagę zasługuje rokrocznie zaskakujące nas pomysłowością trio Kapiec-Tomicki-Kapiec. W tym roku w zjazdach występowali w galowych mundurach strażackich z epoki z medalami i pięknych złotych czakach. A wykonany przez nich zespołowy zjazd między tyczkami z wężem strażackim i prądownicą został nagrodzony przez jury.

Grzegorz Czernek
Fot. H. Drabik-Ziegler

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz