POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Co słychać we Włocławku?


Mimo zimy turyści we Włocławku nie zapadli w sen zimowy. Chociaż dokuczał mróz, w grudniowym XIX Pieszym Rajdzie Świąteczno-Noworocznym wzięło udział blisko trzysta osób!

Trasa wiodła z Zazamcza przez podwłocławskie lasy, przez Rudę, nad jezioro Łuba. Na trasie każda z ekip, w wyznaczonym przez organizatorów czasie i miejscu, wykorzystując zabrane ze sobą warzywa i owoce, ozdobiła wybrane drzewko. Po pokonaniu około 7 km dobrnięto do mety - pola biwakowego nad jeziorem Łuba. Tu czekała na uczestników gorąca herbata oraz płonące ognisko. Działacze PTTK wręczali także każdemu turyście porcję kiełbasy i bułkę, dla wszystkich ekip zaś przygotowali drobne upominki. W imprezie wzięły udział reprezentacje włocławskich szkół podstawowych nr 5, 8, 10, 18, gimnazjów 2 i 3, Zespołu Szkół Technicznych, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyjechali także uczniowie szkoły podstawowej w Pocierzynie oraz gimnazjaliści ze Stawek i Przybranowa.

Również w grudniu, na zaproszenie włocławskiego oddziału PTTK gościli w tym mieście prezesi oddziałów PTTK z regionu. Sejmik Prezesów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego, bo taka jest pełna nazwa tego gremium, reprezentuje Towarzystwo wobec władz samorządowych i administracyjnych. Ciało to zbiera się raz na kwartał. Siedzibą jest Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu, a jego prezes, Henryk Miłoszewski, pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego sejmiku. W skład prezydium wchodzą: prezes Oddziału Kujawskiego we Włocławku - Lech Wojciech Krajewski oraz prezes Oddziału Wojskowego PTTK przy Pomorskim Okręgu Wojskowym w Bydgoszczy - Edward Kozanowski.

Na spotkaniu omawiano bieżące sprawy związane z działalnością programową PTTK, m.in. zatwierdzono kalendarz imprez turystycznych na rok 2002. Narada była także okazją do zaprezentowania historii, osiągnięć i bieżącej działalności gospodarza spotkania - Oddziału Kujawskiego. Jak twierdzili przybyli, umożliwienie zwiedzenia wnętrza elektrowni wodnej oraz zapoznanie się z całym procesem wytwarzania energii elektrycznej przy jednoczesnym pełnym i fachowym przekazaniu wiedzy przez oprowadzającego grupę pracownika było doskonałym prezentem świątecznym. Kończąc spotkanie, przewodniczący sejmiku podziękował za bardzo miłe przyjęcie, złożył zebranym i za ich pośrednictwem wszystkim działaczom PTTK życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Podzielono się opłatkiem.

Jerzy Chudzyński
("Nowości Włocławskie" z 10 i 13.12.2001)

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz