POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Duch pokoju, pojednania niemiecko-polskiego
i wspólnego umiłowania piękna Łuku Mużakowskiego


XIX-wieczny rezerwat kulturowy "Park Mużakowski" w Łęknicy należy do największych i najpiękniejszych na świecie.

Choć środkiem płynie Nysa Łużycka - to wspólna troska o Park Mużakowski i wspólne prace bezrobotnej młodzieży z Polski i Niemiec dobrze służą gojeniu wojennych ran, pojednaniu sąsiadujących narodów polskiego, łużyckiego i niemieckiego. Wspólne są też starania o wpisanie przepięknego parku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO (co stanie się w 2002 roku).

Niepowtarzalny urok zabytkowego wielkiego założenia parkowego, setek gatunków zabytkowych drzew i krzewów, wspaniałych pałaców, zamków i obiektów architektury parkowej połączony z jedynym na świecie utworem geologicznym Łuku Mużakowskiego - od dnia 6 października 2001 r. zostały wzbogacone o nowy symbol: na miejscu zburzonego mauzoleum rodu Arnimów stanął w Łęknicy 4-metrowy granitowy krzyż, znak cierpienia, ale i wybaczenia, miłości i nowego życia. Krzyż poświęcony został przez polskiego i niemieckiego pastora, w obecności prof. Arnima - potomka ostatnich właścicieli parku, w obecności władz i społeczności polskich i niemieckich.

Wspomnieć trzeba, że tego samego dnia otwarto 45-kilometrowy wyznakowany przez PTTK szlak rowerowy Łęknica - Żary ("czerwony"), który prowadzi przez nowo powołany przez Wojewodę Lubuskiego Park Krajobrazowy "Łuk Mużakowski".

Roman Sobera 

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz