POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Honorowi Przodownicy Imprez na Orientację


Podczas IV Zlotu Przodowników Imprez na Orientację w Modlinie w dniach 7-9 grudnia 2001 r. po raz pierwszy wręczono tytuły Honorowego Przodownika Imprez na nadała szczególnie zasłużonym i aktywnym przodownikom imprez na orientację.

Ten honorowy tytuł przyznano 15 osobom:

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 001

Stróżecki Andrzej (PInO nr leg. 005) - lat 65, członek PTTK od 1957 r., uprawnienia PInO uzyskał w 1978 r., prezes Oddziału PTTK Zawiercie, przodownik turystyki pieszej i górskiej, instruktor turystyki narciarskiej, wyróżniony tytułami Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej i Pieszej, Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa. Organizator imprez na orientację od lat sześćdziesiątych. Ma w dorobku kartograficznym 8 map z terenu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Śląskiej. Aktywnie działa w środowisku ZHP Zawiercie, organizator ubiegłorocznego OWRP.

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 002

Dymarski Jerzy (PInO nr leg. 012) - lat 71, członek PTTK od 1955 r., uprawnienia PInO uzyskał w 1978 r., jest członkiem Koła "Czartak" przy KH ZHP Katowice należącego do Górnośląskiego Oddziału PTTK, przodownik turystyki pieszej i górskiej, wyróżniony tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej, Złotą Honorową Odznaką PTTK. Autor wielu publikacji dotyczących ino, w tym najbardziej znane "AB imprez na orientację", opracował wiele map do marszów i biegów na orientację, organizator wielu cyklicznych imprez na orientację, szczególnie dla środowiska harcerskiego.

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 003

Wysocki Andrzej (PInO nr leg. 023) - lat 51, członek PTTK od 1969 r., uprawnienia PInO uzyskał w 1978 r., jest prezesem Gliwickiego Klubu Terenoznawczego "Cyrkino" przy Oddziale Ziemi Gliwickiej, przodownik turystyki pieszej, wyróżniony Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży" i wieloma innymi wyróżnieniami PTTK i resortowymi, organizator ino od lat siedemdziesiątych, corocznie organizuje imprezę ogólnopolską "Domino" i wiele imprez regionalnych. Członek Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK.

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 004

Kicman Wojciech (PInO nr leg. 028) - lat 62, członek PTTK od 1951 r., uprawnienia PInO uzyskał w 1978 r., wiceprezes Oddziału PTTK w Pile, przodownik turystyki pieszej, górskiej, żeglarskiej, instruktor opieki nad zabytkami, przewodnik turystyczny, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży", Odznaką "50 lat w PTTK" i innymi wyróżnieniami PTTK i resortowymi. Organizator wielu imprez na orientację w środowisku pilskim.

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 005

Pachelska Barbara (PInO nr leg. 029) - lat 80, członek PTTK od 1951 r., uprawnienia PInO uzyskała w 1978 r,. członek Koła "Czartak" przy KH ZHP należącego do Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach, wybitna działaczka w strukturach PTTK, w tym członek KInO ZG PTTK I kadencji!, przodownik turystyki pieszej, instruktor krajoznawstwa, przewodnicząca Referatu Weryfikacyjnego OInO w Kole "Czartak", wyróżniona tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką "50 lat PTTK", organizator wielu ino regionalnych.

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 006

Węgrzynowski Janusz (PInO nr leg. 064) - lat 53, członek PTTK od 1968 r., uprawnienia PInO uzyskał w 1978 r członek Kolejowego Klubu PTTK "Pod Ciuchcią" należącego do Oddziału PTTK w Przemyślu, przewodniczący KInO Oddziału Przemyśl i TRW OInO, przodownik turystyki pieszej, górskiej, kolarskiej, instruktor krajoznawstwa, przewodnik PTTK, organizator wielu znakomitych ino, w tym rangi ogólnopolskiej, aktywny działacz w środowisku kolejarskim, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem KTG ZG PTTK "Za zasługi dla turystyki górskiej" i innymi wyróżnieniami PTTK

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 007

Szociński Jerzy (PInO nr leg. 096) - lat 49, członek PTTK od 1970 r., uprawnienia PInO uzyskał w 1978 r. Członek Koła PTTK w Janowcu Wielkopolskim należącym do Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie, którego jest prezesem, przodownik turystyki pieszej, instruktor krajoznawstwa, przewodnik PTTK. Wybitny działacz w strukturach PTTK, w tym przewodniczący Komisji InO i Pieszej. Wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK, Srebrną Odznaką "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży", Brązowym Krzyżem Zasługi i innymi wyróżnieniami PTTK i resortowymi. Wyśmienity organizator imprez oddziałowych, regionalnych, ogólnopolskich, w tym niezapomnianych "Azim".

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 008

Bojda Franciszek (PInO nr leg. 099) - lat 59, członek PTTK od 1969 r., uprawnienia PInO uzyskał w 1979 r. Członek Klubu Turystów Pieszych "Żurawie" w Oddziale Kolejowym w Lublinie, którego jest wiceprezesem, przodownik turystyki pieszej, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży" i innych. Długoletni działacz i sprawny organizator ino, w tym o charakterze krajoznawczym, w środowisku kolejarskim dla dzieci i młodzieży.

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 009

Kowalik Zdzisław (PInO nr leg. 100) - lat 79, członek PTTK od 1951 r. uprawnienia PInO uzyskał w 1979 r. Członek Kolejowego Klubu Krajoznawczego "Czarcie Łapy" w Oddziale Kolejowym w Lublinie, którego był wieloletnim wiceprezesem. Przodownik turystyki pieszej, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży" i innymi. Organizator ino na wszystkich szczeblach, w tym CFTInO (obecnie Drużynowe Mistrzostwa Polski w MnO). Działa w środowisku emerytów kolejowych.

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 010

Nieroda Eugeniusz (PInO nr leg. 101) - lat 65, członek PTTK od 1966 r., uprawnienia PInO uzyskał w 1979 r., jest członkiem Klubu Turystów Pieszych "Żurawie" w Oddziale Kolejowym w Lublinie, którego jest członkiem Zarządu Oddziału, przodownik turystyki pieszej, instruktor krajoznawstwa. Wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży" i innymi. Wieloletni aktywny organizator ino wszystkich szczebli, ściśle współpracujący z innymi jednostkami PTTK.

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 011

Szember Tadeusz (PInO nr leg. 102) - lat 55, członek PTTK od 1962 r., uprawnienia PInO uzyskał w 1979 r., członek Kolejowego Klubu Krajoznawczego "Czarcie Łapy" w Oddziale Kolejowym PTTK w Lublinie. Przodownik turystyki pieszej i kolarskiej, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK i innymi. Wieloletni organizator ino w środowisku lubelskim, kolarskich imprez na orientację i szkoleń młodzieży.

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 012

Bielecki Konrad (PInO nr leg. 125) - lat 60, członek PTTK od 1961 r., uprawnienia PInO uzyskał w 1979 r., członek Klubu InO "Skróty", którego jest założycielem i prezesem. Członek Honorowy PTTK od 2001 r. Przodownik turystyki pieszej i górskiej, instruktor krajoznawstwa, strażnik ochrony przyrody, znakarz nizinnych szlaków turystycznych. Wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży" i wieloma wyróżnieniami PTTK i resortowymi. Dzięki jego inicjatywie reaktywowano działalność Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK, był jej członkiem przez dwie kadencje. Jest organizatorem wielu ogólnopolskich ino, w tym pucharowych i mistrzowskich, wśród których wyróżnia się słynny "Radomski Maraton InO".

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 013

Polcer Wacław (PInO nr leg. 131) - lat 71, członek PTTK od 1963 r., uprawnienia PInO uzyskał w 1980 r., członek koła PTTK przy Oddziale Nauczycielskim w Łodzi, przodownik turystyki pieszej, wyróżniony tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży", Medalem 50-lecia PTTK i innymi. Wieloletni działacz w strukturach PTTK, w tym Wojewódzkiej KInO, ROP, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Referatu Weryfikacyjnego OInO. Organizator ino dla dzieci i młodzieży w środowisku łódzkim.

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 014

Matysiak Józef (PInO nr leg. 148) - lat 66, członek PTTK od 1958 r., uprawnienia uzyskał w 1981 r., członek Koła Przewodników Terenowych przy Oddziale "Ziemi Międzyrzeckiej" w Międzyrzeczu, przodownik turystyki pieszej, przewodnik terenowy PTTK, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży". Członek Oddziałowej Komisji Imprez na Orientację i Terenowego Referatu Weryfikacyjnego. Wieloletni organizator wojewódzkich i ogólnopolskich ino

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr leg. 015

Krochmal Andrzej (PInO nr leg. 157) - lat 46, członek PTTK od 1977 r., uprawnienia uzyskał w 1981 r., prezes HKT "Trep" przy Oddziale PTTK Praga Południe, Przodownik Turystyki Pieszej, wyróżniony srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Honorową Odznaką PTTK, Odznaką "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży" i innymi wyróżnieniami PTTK i resortowymi. Członek Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK - jej pierwszy "cywilny" przewodniczący od 1989 do 2001 r. Wybitny działacz w strukturach PTTK. Wyśmienity organizator ino na wszystkich szczeblach, wśród których należy wyróżnić: "Podkurek", "Zawor", "Orient"i wiele imprez rangi mistrzowskiej, regionalnej i lokalnej.


Honorowi Przodownicy InO

Wyróżniono wybitnych działaczy w strukturach PTTK, wspaniałych, wieloletnich organizatorów imprez na orientację, którzy nie szczędząc czasu upowszechniają marsze na orientację w bardzo różnych środowiskach. Są oni przodownikami i przewodnikami, świetnymi krajoznawcami o wszechstronnych zainteresowaniach, nie zasklepiają się w swojej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej. Mogą być przykładem dla młodszych kolegów przodowników.

Na zebraniu Komisji Imprez na Orientacje w dniu 20 stycznia 2002 r. uchwalono, iż Honorowi Przodownicy Imprez na Orientację nie muszą składać ankiet-sprawozdań z czteroletniej działalności. Obowiązkowa jest aktualizacja danych osobowych, czyli wypełnianie górnej części ww. dokumentu. W roku 2002 warunki do nadania tytułu Honorowego Przodownika Imprez na Orientację spełni kolejna grupa kolegów. Komisja Imprez na Orientację gromadzi już dokumentację. Wnioski nadesłane w roku 2001 po terminie będą rozpatrywane razem z tegorocznymi wnioskami, które zostaną rozesłane w czerwcu. Uroczyste wręczenie tytułów Honorowego PInO nastąpi na V Zlocie Przodowników InO, który będzie zorganizowany przez środowisko dolnośląskie. W przypadku zmiany terminu zlotu wnioski będą rozesłane wcześniej.

Zbigniew Tarnowski
Fot. H. Drabik-Ziegler

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz