POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Pięć lat Oddziału PTTK w Żarnowie


Na początku 2002 r., a dokładnie 5 stycznia miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystościach 5-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo-znawczego Żarnowie.

Z zaproszenia skorzystali również Franciszek Midura - wiceprezes Zarządu Głównego PTTK, Marek Boguszewski - pracownik biura ZG PTTK, Jolanta Śledzińska - członek ZG PTTK i prezes Wojewódzkiego Porozumienia Oddziałów, Wojciech Pasek - prezes Zarządu Oddziału PTTK w Końskich, Adam Świderek - prezes ZO PTTK w Tomaszowie Mazowieckim, Andrzej Ziomek z Koła Przewodników PTTK w Piotrkowie, Krzysztof Smak - przewodniczący Rady Gminy Żarnów, Wiktor Macierzyński - wójt gminy Żarnów, Jan Łuczkowski - dyrektor Muzeum w Opocznie, Krzysztof Nawrocki - dyrektor Gimnazjum w Żarnowie oraz około 50 innych uczestników spotkania. Mimo bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych na sali znalazły się panie Barbara Kotyla z odległego o 100 km Szczercowa i Alina Banaszczyk z Woli Krzysztoporskiej, opiekunki szkolnych kół turystyczno-krajoznawczych oddziału w Żarnowie.


Goście spotkania z okazji 5-lecia PTTK w Żarnowie

Początek działalności turystyczno-krajoznawczej PTTK w Żarnowie to druga połowa 1996 r., gdy powstało najpierw koło terenowe, a następnie SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza. Pod koniec 1996 r. liczba członków kół przekroczyła 150, a tym samym spełnione zostały warunki powołania samodzielnego oddziału PTTK. Zjazd założycielski odbył się 8 stycznia 1997 r. Na zjeździe dokonano wyboru władz, uchwalono statut oddziału i wytyczono kierunki działania na I kadencję. Prezesem Zarządu Oddziału został Włodzimierz Szafinski - inicjator działalności PTTK w Żarnowie, wiceprezesem Maria Morawska, sekretarzem Krystyna Ciach, skarbnikiem Zdzisława Kowalska. Prezesem pierwszej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej była Małgorzata Meusiak, a Sądu Koleżeńskiego Gustaw Nowak.

W obszernym sprawozdaniu prezes zarządu Włodzimierz Szafiński przedstawił pięcioletni dorobek oddziału. Działalność oddziału skoncentrowana jest na organizowaniu wielu imprez turystyki pieszej, wśród których należy wymienić rajd o tematyce historycznej: Szlakiem Powstania Styczniowego, Rajd 3-Majowy, Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala", Rajd Niepodległości oraz takie jak: Rajd na Dzień Dziecka, Pierwszy Dzień Wiosny, Rajd "Szlakiem Pilicy", Rajd Gimnazjalisty. Członkowie żarnowskiego PTTK brali udział w wielu imprezach organizowanych przez inne oddziały. W Centralnych Zlotach Młodzieży "Palmiry" corocznie uczestniczyła około 40-osobowa grupa turystyczna z Żarnowa. Grupy podobnej liczebności lub większe brały udział w rajdach organizowanych przez oddziały w Pabianicach, Końskich, Przysusze, Pionkach, Łodzi i Warcie. Oprócz imprez turystyki pieszej oddział organizował wakacyjne obozy wędrowne, wycieczki zagraniczne i wyjazdy (16 od 1997 r.) do Teatru Wielkiego w Łodzi.

Mówiąc o działaniach w sferze kultury należy wspomnieć, iż przez kolejnych 5 lat oddział wspólnie z Urzędem Gminy organizował przeglądy poezji "Krajobrazy Polskie". Zorganizowano również 5 konkursów o tematyce krajoznawczej "Czy znasz swoje województwo". Dużym sukcesem w roku szkolnym 1999/2000 zakończył się udział młodych członków oddziału w konkursie "Poznajemy Ojcowiznę", w którym dwie prace zostały zakwalifikowane do finału centralnego, a jedną z nich "Dzieje mojej rodziny, jej tradycje i zwyczaje" wyróżniono nagrodą. W 2001 r. drużyna SKKT PTTK przy gimnazjum w Żarnowie zdobyła I miejsce w eliminacjach wojewódzkich Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego i reprezentowała województwo łódzkie w finale centralnym.

Turyści z Oddziału PTTK w Żarnowie zdobywają odznaki turystyki pieszej oraz krajoznawcze odznaki regionalne. Od 1998 r. działa w Żarnowie referat weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej. Aktualnie w oddziale zrzeszonych jest 221 członków, w tym 169 to młodzież szkolna. W skład oddziału wchodzi 7 kół: terenowe w Żarnowie, SKKT PTTK przy gimnazjach w Białaczowie - opiekun Małgorzata Podlewska, Dąbrowie nad Czarną - opiekun Barbara Mrozińska, Szczercowie - opiekun Elżbieta Kotyla, Żarnowie - opiekun Włodzimierz Szafiński oraz przy szkołach podstawowych w Woli Krzysztoporskiej - opiekun Alina Banaszczyk i Żarnowie - opiekun Grażyna Szafińska. Oddział reprezentowany jest w Radzie Oddziałów PTTK województwa łódzkiego i w Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. W części artystycznej-krajoznawczej spotkania uczestnicy obejrzeli program, w którym młodzież pod kierunkiem pani Grażyny Szafińskiej przedstawiła "Dzieje Żarnowa". W czasie spaceru dyrektor gimnazjum w Żarnowie pan Krzysztof Nawrocki bardzo interesująco mówił o historii XII-wiecznego miejscowego kościoła.

Goście uroczystości prezes Franciszek Midura, wójt Wiktor Macierzyński oraz inni wysoko ocenili dorobek oddziału. Dziękując wszystkim liderom podkreślali zaangażowanie małżeństwa Szafińskich, łączących pracę nauczycielską z działalnością w PTTK. Piszący te słowa przyłącza się do życzeń nie mniejszego dorobku w następnym 5-leciu.

Edward Jabłoński

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz