POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

XXV Jubileuszowa Międzynarodowa Akcja
"Czyste Góry"


Organizowana od 25 lat przez Bieszczadzki Oddział PTTK w Ustrzykach Dolnych Międzynarodowa Akcja "Czyste Góry" wpisała się już do kalendarza imprez turystycznych Bieszczad jako impreza ciekawa i niebanalna.

Także tegoroczną akcję można podsumować jako udaną, może nawet bardzo udaną? Brało w niej udział około 400 osób, głównie młodzieży szkolnej, wśród niej także grupa Ukraińców i Słowaków, którzy pomysł sprzątania gór chcą przenieść na własne podwórko.

Uczestnikom rajdu na trasach dwudniowych przyszło się zmierzyć z przenikającym, zimnym wiatrem i mgłą ograniczającą widoczność do kilku metrów. Dla tej części młodzieży, która po raz pierwszy wychodziła na górskie szlaki, był to prawdziwy chrzest bojowy. Każda grupa zniosła ze szlaków dużą ilość śmieci, chociaż jak twierdzą stali bywalcy akcji, z roku na rok jest ich coraz mniej. Zakończenie akcji odbyło się jak co roku na kampingu Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Górnej Wetlince, dzięki życzliwości dyrektora parku Wojomira Wojciechowskiego. Należy podkreślić, że współpraca z władzami parku od lat układa się znakomicie. Są oni współorganizatorami naszej akcji.

Zmęczonych uczestników akcji częstowano gorącą herbatą, bigosem i upieczoną na ognisku kiełbaską. Młodzież brała udział w przygotowanym przez przewodników PTTK konkursie wiedzy o Bieszczadach. Zwycięzcy konkursu, podobnie jak osoby, które zniosły ze szlaku największą ilość śmieci, otrzymali nagrody przydatne w czynnym uprawianiu turystyki, tj. plecaki, śpiwory. Czas odpoczynku wypełniały koncerty miejscowych zespołów wokalnych oraz występy gości z Ukrainy.

Jako organizatorzy Międzynarodowej Akcji "Czyste Góry" mamy nadzieję obudzić w młodzieży miłość do gór, fascynację pięknem bieszczadzkiej przyrody, a przede wszystkim szacunek dla niej. Masowe uczestnictwo w akcji dowodzi, że w ciągu minionych lat zdobyła ona popularność wśród młodzieży i taka forma spędzania wolnego czasu jest przez nią akceptowana. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że tradycyjnie w akcji biorą udział wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ustrzykach Dolnych, o których można bez żenady powiedzieć, że są wytrawnymi turystami, a stan czystości szlaków turystycznych leży im na sercu.

Zarząd Bieszczadzkiego Oddziału PTTK w Ustrzykach Dolnych widzi potrzebę kontynuacji imprezy w latach następnych ze względu na jej edukacyjny charakter i wartości, jakie organizatorzy starają się przekazać młodzieży.

Anna Posadzka

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz