POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

XXX Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy Przewodników PTTK

Jubileusz w Golubiu


W dn. 9.11.2001 r. po południu gospodarz imprezy, kasztelan zamku Zygmunt Kwiatkowski, przywitał gości w sali rycerskiej. Znakomity nastrój uczestników oraz ciepła, familijna atmosfera zdominowały chłód gotyckich wnętrz. Przy staropolskim miodzie wspominano poprzednie konkursy, ich uczestników i zasłużone postaci PTTK. Uczczono pamięć przewodników, którzy od nas odeszli, m.in. legendarną postać polskiego przewodnictwa, zmarłego w zeszłym roku Bohdana Grzymałę-Siedleckiego.

Kulinarną atrakcją wieczoru było ogromne prosię z rożna, pieczone nad ogniskiem rozświetlającym mrok zamkowego dziedzińca. Zgodnie ze średniowiecznym obyczajem mięsiwo popijano piwem. Uczestnicy biesiady z apetytem raczyli się poczęstunkiem. Wiele zainteresowania i radości wywołała szabla ufundowana i ofiarowana kasztelanowi przez Kazimierza Dąbrowskiego. Okazało się, że szklaną broń wypełniał gruziński koniak Ararat. Gospodarz poczęstował nim wszystkich gości.

W sobotę, w pierwszej części konkursu, wystąpili wszyscy uczestnicy. Każdy przez dziesięć minut starał się mówić tak, by oczarować kilkudziesięcioosobową publiczność i pięcioosobową komisję pod przewodnictwem prof. Jerzego Bralczyka. Wieczorem komisja wyłoniła pięciu finalistów. W niedzielę przed południem odbyła się druga część konkursu, w której zmagano się o palmę pierwszeństwa. Tym razem wystąpienia trwały po piętnaście minut. Wygrała Jadwiga Smirnow z Ukrainy, wzruszająco mówiąca o cmentarzu lwowskim i związanych z nim postaciach. Drugie miejsce jurorzy przyznali Irenie Ochlweskiej-Fernandez z Hiszpanii za opowieść o urokach katedry w Toledo. Trzecią nagrodę otrzymała warszawianka Agnieszka Kuś za barwny opis dziejów, nie istniejącej już, cerkwi na pl. Saskim, obecnie pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Czwarte miejsce przypadło również warszawiance Małgorzacie Stróżyk, która poprowadziła słuchaczy na sentymentalny spacer po urokliwych zakątkach Mokotowa. Laureatem piątej nagrody w konkursie krasomówczym został chełmianin Marian Stachuła, który słowem odmalował historię i tajemnice tamtejszego zamku. Nagroda publiczności powędrowała w ręce kresowianki Jadwigi Pańkowskiej, która w urzekający i malowniczy sposób przedstawiła lwowską katedrę.

Wśród szesnastu uczestników konkursu nie zabrakło mocnej grupy przewodników ze Szczecina i Międzyzdrojów - kibicowało im sporo osób towarzyszących. Pomorzanin Adam Jakubowski obrazowo przedstawił niekonwencjonalny temat, tj. funkcję, sposób budowy i konserwacji falochronów. Silną ekipę stanowiło pięć pań reprezentujących Warszawskie Koło Przewodników Miejskich. Iza Kłossowska przybliżyła słuchaczom historię jedynego działającego w Europie fotoplastykonu, dla kontrastu porównała go z trójwymiarowym kinem najnowszej generacji IMAX, przedstawiając sposób funkcjonowania, ciekawostki techniczne i repertuar.

W tym roku na konkursie nie pojawili się niestety przewodnicy z Litwy. Przyjechały natomiast dwie przedstawicielki Mołdawii. Opowieść jednej z nich rozsmakowała wyobraźnię słuchaczy w mołdawskich winach. Rozpoczęty w sobotę o godz. 9.00 rano maraton krasomówczy zakończył się w niedzielę po południu uroczystym wręczeniem nagród. Oprócz uczestników konkursu swoje opowieści snuli laureaci z poprzednich lat, a wśród nich zasiadający w składzie tegorocznego jury Krzysztof Kułaga z Wałbrzycha. Jak na prawdziwy jubileusz przystało nie zabrakło przemówień i medali dla zasłużonych działaczy PTTK. Jednym z odznaczonych był Wojciech Militz. Kasztelan zamku wręczył nagrody wielokrotnym uczestnikom konkursów krasomówczych, m. in. wyróżniono Kazimierza Dąbrowskiego ze Lwowa. Na zakończenie imprezy wystąpił dziecięcy Zespól Muzyki Dawnej z Golubia-Dobrzynia. Młodzi artyści, ubrani w kolorowe, starodawne szaty zagrali i zaśpiewali melodie i pieśni włoskie. Nastał czas serdecznych powinszowań i pożegnań. Na ustach wszystkich było życzenie ponownego spotkania za rok na kolejnym konkursie.

Iza Kłossowska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz