POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Kadra przodowników imprez na orientację


Pod koniec ubiegłego roku wszyscy przodownicy imprez na orientację otrzymali ankietę - sprawozdanie. Jest to dokument, po wypełnieniu którego przedłuża się uprawnienia na kolejną czteroletnią kadencję. Zgodnie z uchwałą KInO ZG PTTK w tym roku wymieniane są legitymacje przodownickie.

Przodownik chcący otrzymać nową legitymację, a tym samym przedłużenie uprawnień, winien przesłać dokładnie wypełniony druk ankiety-sprawozdania i dołączyć dwa zdjęcia. Nowy dokument będzie przesłany zainteresowanym w ciągu dwóch tygodni. Do końca stycznia rozesłano już ponad 100 nowych legitymacji. Apelujemy do koleżanek i kolegów o jak najszybsze przesyłanie niezbędnych dokumentów na adres komisji lub na domowy adres niżej podpisanego. Zgodnie z uchwałą Komisji InO ZG PTTK z dnia 20 stycznia 2002 r. ze składania sprawozdań zwolnieni są Honorowi Przodownicy InO, którzy winni jedynie przekazać aktualne dane osobowe. Po przyznaniu tytułów Honorowego Przodownika InO na łono kadry przodownickiej wróciło wiele koleżanek i kolegów nie działających w ostatnim okresie. Wierzymy, iż nie jest to pewien koniunkturalizm, lecz autentyczna chęć wznowienia działalności.

Kadra przodownicka liczy obecnie prawie 250 osób. Liczba ta może ulec zmianie po przeprowadzeniu wymiany legitymacji. W sprawozdaniach ZG PTTK podaje się liczbę ponad 380 przodowników ino. Niestety w wielu oddziałach PTTK czynnych przodowników traktuje się na równi z nie działającymi. Coroczny Centralny Kurs Przodowników Imprez na Orientację, który odbył się w bazie Klubu Imprez na Orientację "Neptun" w Drzewinie koło Gdańska, przyniósł nowe nadania uprawnień. Tytuł przodownika imprez na orientację otrzymali: Dajnowski Andrzej (Gdańsk) 522, Gajdus Wiktor (Gdańsk) 523, Miazga Anna (Gdańsk) 524 młodzieżowy, Pacek Marek (Gdańsk) 525, Peliński Michał (Gdańsk) 526, Kaczyńska Aleksandra (Gdańsk) 527 młodzieżowy, Kościowska Agnieszka (Gdańsk) 528, Kodzik Aleksandra (Gdańsk) 529 młodzieżowy, Góralska Natalia (Grudziądz) 530, Odrakiewicz Marcin (Gdańsk) 531 młodzieżowy, Szczygielski Dyonizy (Andrychów) 532, Stawarz Jan (Andrychów) 533, Żurkiewicz Leszek (Poznań) 534, Kryszak Piotr (Poznań) 535, Skonieczny Karol (Kalisz) 536, Bociek Rafał (Grudziądz) 537, Wysocka Malwina (Zabrze) 538, Świątczak Tomasz (Kalisz) 539, Świątczak Michał (Kalisz) 540 młodzieżowy. W tym roku Centralny Kurs Kandydatów na Przodowników Imprez na Orientację odbędzie się w listopadzie w siedzibie SKKT-PTTK "Egzotyk" przy VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie. Zainteresowani winni się zgłosić do Komisji InO ZG PTTK lub do szefa zespołu ds. szkolenia Waldemara Fijora (Toruń).

Z członkami Komisji InO można się skontaktować przez pocztę elektroniczną. Wszystkie adresy poczty elektronicznej członków KInO można znaleźć na stronie internetowej ZG PTTK. Komisja Imprez na Orientację nadała uprawnienia przodownika imprez na orientację Ryszardowi Sikorze (Katowice), wieloletniemu organizatorowi ino i autorowi programów obliczeniowych dla potrzeb imprez na orientację.

Zbigniew Tarnowski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz