POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Tarnowski fenomen,
czyli połączenie pieniędzy z intelektem


Z wieloletniego doświadczenia zarówno w pracy społecznej w Towarzystwie, jak i niwie wydawniczej i publicystycznej, przekonałem się, że nader rzadko pieniądzom przychodzi spotykać się z naprawdę dobrymi pomysłami, celną inicjatywą, dalekowzroczną koncepcją. Osoby piszące dobre teksty czy książki stale muszą szukać gotówki i sponsorów, a często miernoty opływają w pieniądze, wydatkując je nie zawsze pożytecznie. A kiedy naprawdę wydarzy się ten szczególnie szczęśliwy mariaż - efekty nie tylko są bardzo dobre, ale często lepsze niż można było zamarzyć. Z tarnowskim środowiskiem PTTK przyjaźnię się od wielu lat, a patrząc z perspektywy mijających dekad - zauważam, że pomimo coraz gorszej perspektywy finansowej dla turystyki, a co za tym idzie - także zapału do społecznego w niej działania - Oddział PTTK "Ziemi Tanowskiej" ciągle ma się dobrze, zarówno z pieniędzmi, jak i z merytorycznym dorobkiem.

Podczas mojego ostatniego pobytu w Tarnowie tuż przed Bożym Narodzeniem, sporo czasu poświęcił mi wiceprezes oddziału Jerzy Mróz, od niedawna członek Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK i przewodniczący Delegatury Zachodniokarpackiej KTG ZG PTTK. Spotkanie odbywało się w pięknym domu pana Jerzego, w którego wnętrzach każdy zakątek to albo eksponaty i pamiątki turystyczne, albo zbiory z różnych dziedzin sztuki. Następnie gościliśmy w Oddziale PTTK przy ul. Żydowskiej 20, czyli w jednym z najbardziej wartościowych spośród zabytkowych domów w centrum Tarnowa.

Andrzej Matuszczyk (dalej A. M.) - Panie Jerzy, czy to prawda - że kiedyś w sytuacji wyjątkowej grożącej finansową zapaścią członkowie Waszego Zarządu PTTK uratowali własny oddział?

Jerzy Mróz (dalej J. M.) - Zwołaliśmy wtedy nadzwyczajne zebranie Zarządu apelując spontanicznie do członków o zbiórkę pieniędzy. Spotkało się to z nieoczekiwanie dużym i życzliwym odzewem, w czym szczególnie dobry przykład dało ścisłe kierownictwo Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej". Niebezpieczeństwo udało się zażegnać, a potem nadeszły lepsze finansowo czasy.

A. M. - O sprawie remontu lokalu oddziału i całej zabytkowej kamienicy przy ul. Żydowskiej 20 krążą prawdziwe legendy. W jaki sposób, siłami praktycznie społecznymi, ale jednocześnie za bardzo duże pieniądze (ogólna kwota ponad 150 000 złotych) udało się doprowadzić do stanu obecnej świetności?

J. M. - Nie tylko lokal oddziału PTTK, ale cała zabytkowa kamienica przedstawiała sobą stan godny pożałowania. Dodatkowy cios zadały jej substancji komunistyczne władze likwidując jedno piętro. Wysiłek oraz inicjatywa trzech osób: prezesa i wiceprezesów oddziału tarnowskiego: Andrzeja Łabno oraz Mirosławy Gasiciel przy mojej pomocy - przyniosły efekty. Pozyskanych zostało kilku naprawdę zamożnych i życzliwych Towarzystwu sponsorów: Zakłady Azotowe (z osobistym wkładem Zdzisława Bryka), "Stolbud" Tarnów, Bank Przemysłowo-Handlowy w Tarnowie, Zakłady Energetyczne Tarnów, dwa przedstawicielstwa Firmy "Roleski": "Rolpek" Leszka Roleskiego oraz "Roleski" - Marka Roleskiego. To naprawdę dobroczyńcy i mecenasi naszego oddziału. Dzięki nim odremontowano i wyposażono lokale PTTK i cały budynek, przywracając i zabezpieczając zarazem jego zabytkową wartość. Ostatnim dziełem w siedzibie Oddziału PTTK "Ziemi Tanowskiej" jest estetyczna i funkcjonalna świetlica słusznie nazwana od jej inicjatora "Mrozówką".

A. M. - Drugie - jeśli to można tak określić - nieziszczalne w programowej sferze pracy PTTK-owskiej zjawisko, to imprezy turystyki kwalifikowanej na 600-700 uczestników. W końcu maja 2002 r. w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i Małym odbędzie się 47 Ogólnopolski Wiosenny Rajd Górski Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej".

J. M. - To impreza znana, uznana i w turystycznej społeczności zapisana na trwałe. Nasze wiosenne rajdy przetrwały wszelkie finansowe kryzysy w PTTK. Ciągle są to imprezy masowe w najlepszym tego słowa znaczeniu, popularyzujące turystykę mądrą, aktywną i wielopokoleniową, tj. zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży. Kulisy finansowe każdego z takich rajdów, to kwota ok. 80 000 złotych, a wpłaty uczestników nie pokrywają nawet 50 % kosztów. Młodzieżowym drużynom, tym szczególnie z północnej i wschodniej Polski, dofinansowuje się poważną część wpisowego. Bardzo ważnym aspektem w przygotowaniu każdego takiego rajdu jest wczesna informacja na temat imprezy oraz reklama. Razem ze świątecznymi i noworocznymi życzeniami, regulaminy i karty zgłoszenia na wiosenny rajd otrzymało ok. 3000 osób w Polsce. Założenia programowe imprezy wypełniają ideę ogłoszonego na 2002 "Międzynarodowego Roku Gór". I znowu niewiele potrafilibyśmy zdziałać bez sponsorów: Banku Przemysłowo-Handlowego, Zakładów Azotowych, "Stolbudu", "Wiplastu", Zakładów Energetycznych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości SA - wszystkich z siedzibami w Tarnowie. Drugą sztandarową imprezą oddziału tarnowskiego PTTK są jesienne Rajdy Szlakami Walk Batalionu AK "Barbara" (w roku 2003 50-ta jubileuszowa impreza). Inicjatorem obu rajdów - wiosennego i jesiennego - oraz długoletnim komandorem był nestor górskiej turystyki, a obecnie Honorowy Przewodniczący Oddziałowej KTG - Józef Małecki. Po J. Małeckim jesienne rajdy nadzorował Józef Bułaga, a od 1991 r. zajmuję się tym ja.

A. M. - Obiecuję umieścić informację o wiosennym rajdzie tarnowskim na łamach "Gazety Górskiej" i "Gościńca PTTK". Słyszałem o czymś zupełnie wyjątkowym na najbliższą przyszłość. Chodzi o inicjatywę, w której Oddział PTTK "Ziemi Tarnowskiej" ma pozostawić trwały ślad w całej historii Tarnowa.

J. M. - To na razie tajemnica, której nie mogę teraz ujawnić, aby sprawy nie zapeszyć. Wstrzymajmy się z informacją o tym jeszcze przez miesiąc.

A. M. - Trzymam Kolegę Prezesa za słowo. A patrząc na własny przewodnik Pogórze Karpackie, wydany przez Oddział Tarnowski PTTK w 1995 roku z sukcesem, czy też bardzo udany ostatni Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego w Tarnowie w końcu sierpnia 2001 roku - można być pewnym, że znowu się uda.

Czego życzy tarnowskiemu PTTK prowadzący wywiad
Andrzej Matuszczyk

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz