POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Lubuszanie w Górach Świętokrzyskich


Malowniczo położona na obrzeżach Kielc Ameliówka była bazą Jubileuszowego XXX Centralnego Zlotu Aktywu Turystycznego Wojska Polskiego "Góry Świętokrzyskie 2001", który odbył się 17-23 września 2001 r.

Organizatorami tego najważniejszego w siłach zbrojnych dorocznego zamierzenia turystycznego był Departament Społeczno-Wychowawczy MON, Komisja do Współpracy z Wojskiem Polskim ZG PTTK, Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Wojskowy Oddział PTTK przy WLOP. Celem zlotu było podsumowanie działalności krajoznawczo-turystycznej, prowadzonej w bieżącym roku w Wojsku Polskim, wymiana doświadczeń w zakresie popularyzacji turystyki i krajoznawstwa w środowisku wojskowym oraz zapoznanie z historią, dorobkiem kulturalnym i walorami turystyczno-krajoznawczymi regionu świętokrzyskiego.

W ciągu 5 dni podczas pieszych i autokarowych wycieczek uczestnicy zlotu spełnili regulaminowe warunki do zdobycia odznaki "Turysty Świętokrzyskiego", zwiedzając najbardziej interesujące miejscowości i znajdujące się na wytypowanych trasach atrakcje turystyczne, w które bogaty jest tamtejszy region. Były nimi: jaskinia "Raj", ruiny zamku z czasów Bolesława Wstydliwego w Chęcinach, XIV-wieczny zamek biskupów krakowskich w Bodzentynie i jedna z największych w Europie XVII wieku budowla pałacowo-zamkowa, jakim był zamek Krzyżtopór w Ujeździe, a także neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego w krzemionkach k. Ostrowca Świętokrzyskiego. Zwiedzili też interesującą ekspozycję w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku oraz dumę Centralnego Okręgu Przemysłowego - wielki piec hutniczy z przełomu XIX/XX wieku w Starachowicach. Region świętokrzyski to podwaliny polskiego hutnictwa żelaza i metalurgii. Potwierdzają to "Dymarki" w Nowej Słupi i ruiny zakładu wielkopiecowego, zbudowanego w Samsonowie staraniem Stanisława Staszica. Byli też w trzynastowiecznym zespole klasztornym Opactwa Cystersów w Wąchocku, w którym spoczywają doczesne szczątki świętokrzyskiego partyzanta Armii Krajowej Jana Piwnika "Ponurego". Atrakcją dla uczestników zlotu była też ekspozycja tradycyjnego budownictwa ludowego z XVII-XX w., urządzonego w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni oraz liczący 1000 lat legendarny dąb "Bartek" w Łagolańsku.

Tradycją było i tym razem wejście tzw. szlakiem królewskim do zbudowanego wg legendy przez Bolesława Chrobrego na Łysej Górze - zespołu klasztornego Świętego Krzyża. W krypcie grobowej jednej z kaplic złożone są zwłoki ks. Jeremiego Wiśniowieckiego, słynnego pogromcy Kozaków z "Ogniem i mieczem". Na Łysej Górze znajduje się największe w paśmie starych gór Europy kamienne usypisko zwane "gołoborzem".


Na bazie w Ameliówce

Region świętokrzyski związany jest z ludźmi, którzy weszli do annałów polskiej historii, sztuki czy literatury. Uczestnicy zlotu poznali miejscowości związane z młodymi latami życia Stefana Żeromskiego i jego rodzinne Ciekoty, zwiedzili Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęborku i ekspozycję poświęconą przygotowaniom do filmu "Quo Vadis". W drodze do Krosna Odrzańskiego zwiedzili w Jędrzejowie Państwowe Muzeum Zegarów, w nim trzecią co do wielkości w Europie kolekcję zegarów słonecznych i przyrządów pomiarowych z XVI-XX w. Byli również w Nagłowicach, związanych z ojcem piśmiennictwa polskiego - Mikołajem Rejem.

W gronie ponad 170 uczestników zlotu Lubuszanie stanowili kilkunastoosobową grupę z Krosna Odrzańskiego, Sulechowa i Międzyrzecza. W części artystycznej zlotu poszczególne ekipy, reprezentujące okręgi wojskowe i rodzaje wojsk, prezentowały przygotowane programy artystyczne, wystąpili również Stanisław Tutaj, Genowefa Pigwa i Katarzyna Stankiewicz.

Finałem pięciodniowego spotkania turystów środowiska wojskowego było podsumowanie działalności krajoznawczo-turystycznej w Wojsku Polskim w roku 2001 i przedstawienie kierunków działania w roku 2002, którego dokonali wiceprezes ZG PTTK Stanisław Janowicz i zastępca szefa Oddziału Kultury MON Zygmunt Miłaszewski. Najlepszym wojskowym oddziałem PTTK w 2001 r. został Wojskowy Oddział PTTK przy Klubie WLOP, a kołem - Wojskowe Koło PTTK "Huzar" z Gryfic. W gronie wyróżnionych przez Zarząd Główny Towarzystwa i Departament Społeczno-Wychowawczy MON byli m. in. Andrzej Tokarski z Gdyni, Antoni Marchwicki z Krakowa, Zbigniew Perdak z Wrocławia, Witold Kliza z Chełma, Jerzy Gaudyn z Krosna Odrzańskiego, Krzysztof Osiak z Warszawy i Edward Urbaniak z Torunia. Organizatorami kolejnego zlotu będą wojskowi PTTK-owcy z 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie, a odbędzie się on w Beskidzie Niskim.

A więc do zobaczenia za rok.
Józef Cieślak

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz