POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Kalendarz przewodnicki ogólnopolskich imprez i szkoleń przewodnickich PTTK planowanych do realizacji w roku 2002 /*/


15-17 marca "Międzynarodowy Rok Gór - 2002" Ogólnopolska konferencja metodyczno-naukowa na temat: Aktualnego stanu i zadań przewodnictwa górskiego w Polsce. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Suchej Beskidzkiej Komisja Przewodnicka ZG PTTK

12-14 kwietnia Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Cieszynie Oddział Akademicki PTTK w Krakowie, Instytut Turystyki AWF w Krakowie Oddział "Beskid Śląski" i Koło Przewodników PTTK w Cieszynie

17-21 kwietnia Kurs doszkalający "Metodyja i technika prowadzenia wycieczek górskich w warunkach zimowych" Schronisko PTTK "Samotnia" w Karpaczu Komisja Przewodnicka ZG PTTK, Oddział i Koło Przewodników PTTK w Oświęcimiu

1-5 maja xI Ogólnopolski Zlot Przewodników PTTK środowiska wojskowego "Majówka Przewodnicka" Chełm - 2002 Koło Przewodników przy Oddziale Wojskowym PTTKw Chełmie

17-19 maja VI Ogólnopolski Nizinny Zlot Przewodników PTTK w Puławach Trasy piesze, rowerowe i autokarowe po terenie "wielokąta" turystycznego: Puławy - Kazimierz Dolny - Nałęczów - Janowiec - Dęblin Komisja Przewodnicka ZG PTTK Koło Przewodników Terenowych im. Ks. Czartoryskich przy Oddziale Puławskim PTTK

8-9 czerwca Seminarium pt.: "Historia Środkowego Nadodrza" w Zielonej Górze. Jubileusz 55-lecia przewodnictwa na ziemi lubuskiej Koło Przewodników Terenowych PTTK w Zielonej Górze

23-29 czerwca "UKRAINA" Ogólnopolska wycieczka na Kresy, w tym 2 dni wycieczki górskie - Howerla i Pop Iwan oraz m.in: Drohobycz, Stanisławów, Chocim, Kamieniec, Tarnopol, Zbaraż, Krzemieniec, Poczajów, Lwów Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

28-30 czerwca Jubileusz 50-lecia przewodnictwa turystycznego w regionie lubelskim Koło Przewodników im. S. M. Pajdowskiego przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie

7-14 lipca "UKRAINA" Ogólnopolska wycieczka do Kijowa - m.in: Żółkiew, Berdyczów, Kijów, Biała Cerkiew, Winnica, Bar, Kamieniec, Chocim, Buczacz, Brzeżany, Lwów Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

10 sierpnia W dniu św. Wawrzyńca Ogólnopolskie Spotkanie Przewodników na Śnieżce i w schronisku PTTK "Samotnia" Koło Przewodników Sudeckich PTTK w Jeleniej Górze, schr. PTTK "Samotnia"

20-25 sierpnia "WETLINA-2002" - rajd górski przewodników w ramach - Międzynarodowego Roku Gór z wypadem 1-dniowym na Pikuj /1405 m n.p.m./ na Ukrainie Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

19-22 września XX Jubileuszowy Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników w Górach Świętokrzyskich w ramach Międzynarodowego Roku Gór. Jubileusz 50-lecia Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Kielcach Komisja Przewodnicka, Koła Przewodników Świętokrzyskich przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach

28 września Ogólnopolski dzień eliminacji regionalnych do XXXI Konkursu Krasomówczego Przewodników w Golubiu-Dobrzyniu odpowiednio - wojewódzkie rady /porozumienia/ przewodników PTTK

28-30 września Sesja szkoleniowa przewodników w Krzemieńcu na Ukrainie. Otwarcie Muzeum Juliusza Słowackiego Przewodnicy z Krzemieńca

4-10 października Jubileusz 50-lecia przewodników turystycznych PTTK w Toruniu Oddział Przewodnicki i Koło Przewodników PTTK w Toruniu

26-27 października "300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego" Seminarium przewodnickie we Wrocławiu Dolnośląska Federacja Przewodników PTTK, Koło Przewodników PTTK "Rzepiór"

8-10 listopada XXXI Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy Przewodników na Zamku Golubskim Komisja Przewodnicka, Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu

8-10 listopada XIII Biesiada Krzeszowska Przewodników Turystycznych PTTK w Krzeszowie Koło Przewodników Dolnośląskich PTTK im. Ks. Bolka I w Kamiennej Górze

8-10 listopada Jubileusz 45-lecia Koła Przewodników PTTK w Chrzanowie.III "Spotkanie przy miedzy" Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Chrzanowie

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz