POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
"Dookoła Województwa Lubuskiego"


1. Postanowienia ogólne

a) Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim w celu zachęcenia do uprawiania turystyki, poznawania piękna i historii zabytków województwa lubuskiego;
b) Odznaka ustalona jest w trzech stopniach: mała, duża, honorowa
c) Odznakę w stopniu małym i dużym weryfikuje oddziałowa komisja weryfikacyjna Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim 66-600, skr. pocztowa 40;
d) Odznakę honorową przyznaje Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK;
e) Książeczki zweryfikowane wraz z odznakami będą przesyłane za zaliczeniem pocztowym.

2. Warunki zdobywania odznaki

a) Odznakę zdobywają turyści biorący udział w wycieczkach; indywidualnych i zorganizowanych, rajdach kolarskich, motorowych lub pieszych;
b) Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 10 lat (turysta motorowy 16 lat).

3. Zdobywając odznakę w stopniu małym należy

a) Pokonać trasę 327 km;
b) W czasie pokonywania trasy należy w miejscowościach potwierdzać swój pobyt pieczątką w książeczce turystycznej KOT, OTP, MOT lub w dzienniczku wykonanym we własnym zakresie;
c) Uczestniczyć w jednej z imprez turystycznych organizowanych przez PTTK na terenie województwa lubuskiego;
d) Posiadać potwierdzenia w niżej wymienionych miejscowościach: Krosno Odrzańskie, Gubin, Cybinka, Słubice, Górzyca, Kostrzyn, Witnica, Lubiszyn, Gorzów Wielkopolski, Strzelce Krajeńskie, Dobiegniew, Drezdenko, Lubiatów, Przytoczna, Międzyrzecz - 327 km

4. Zdobywając odznaki w stopniu dużym należy

a) Posiadać odznakę w stopniu małym;
b) Uczestniczyć w dwóch imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK na terenie województwa lubuskiego;
c) Posiadać potwierdzenia w miejscowościach: Międzyrzecz, Trzciel, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Kolsko, Sława, Wschowa, Szlichtyngowa, Krzepielów, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Żagań, Iłowa, Przewóz, Łęknica, Buczyny, Tuplice, Lubsko, Dychów, Krosno Odrzańskie - 358 km;

5. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami turystycznymi.

6. Postanowienia końcowe

a) Odznakę "Dookoła Województwa Lubuskiego" w stopniu małym zdobywa się maksymalnie w ciągu 2 latach kalendarzowych;
b) Odznakę w stopniu dużym zdobywa się w ciągu 3 lat kalendarzowych;
c) Dopuszcza się dowolną przerwę między okresami zdobywania poszczególnych stopni odznaki;
d) Odznaki w stopniu małym i dużym są odpłatne;
e) Honorowa odznaka może być przyznawana za zasługi w krzewieniu krajoznawstwa, ochrony zabytków, rozpowszechniania turystyki naszego województwa - jest nieodpłatna;
f) Dodatkowe zwiedzanie i potwierdzanie nie będzie brane pod uwagę w weryfikacji książeczek turystyki kwalifikowanej;
g) Regulamin odznaki został uchwalony przez Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim uchwałą nr 2/2001 z dnia 13 listopada 2001 r. i wszedł w życie z dniem podjęcia uchwały.

7. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim.

Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK
w Krośnie Odrzańskim


Turystyka jako jedna z aktywnych form wypoczynku zachęca turystów do poznania piękna zabytków, krajobrazu, przeszłości historycznej oraz podziwiania osiągnięć pokoleń. Dlatego Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim ustanowił odznakę "Dookoła Województwa Lubuskiego". Zapraszamy wszystkich turystów indywidualnych, zorganizowanych, pieszych, rowerowych oraz zmotoryzowanych do zdobywania odznaki, a zapewniamy, że każdy kto raz pozna piękno województwa lubuskiego, będzie pragnął jeszcze raz powrócić. Zdobędziecie też odznakę, którą zaprojektowali Bogusław Rusiewicz i Jan Muńko

Co warto zwiedzić w miejscowościach i regionie

 • Krosno Odrzańskie - ruiny zamku piastowskiego z XIII-XVI w., częściowo odbudowane, późnogotycki kościół parafialny z XV w. (przebudowany w latach 1708-1729), klasyczny kościół z lat 1825-27, fragmenty murów obronnych z XIV w., barokowe kamieniczki na Starym Mieście.
 • Gubin - ratusz późnorenesansowy z 1672 r., fragmenty murów obronnych z XIV w., baszta Dziewicy, baszta Bramy Ostrowskiej.
 • Cybinka - kościół klasycystyczny z lat 1754-86, pałac z początku XIX w. położony w parku. Część parku przeznaczona jest na cmentarz wojenny.
 • Słubice - region Puszczy Rzepińskiej o wyjątkowych walorach przyrodniczych.
 • Górzyca - gotycki kościół z XV w. W gminie rezerwat przyrody, w tym rezerwat stepowy "Pamięcin".
 • Kostrzyn - ruiny renesansowego zamku z narożnymi wieżami z ok. 1550 r., fortyfikacje ziemne z lat 1537-43, odkopane ruiny Starego Miasta, tworzące tzw. "Kostrzyńskie Pompeje".
 • Witnica - zabudowania przemysłowe z XVIII-XIX w., kościół z lat 1875-78, domy o konstrukcji ryglowej z XVIII i XIX w., prywatne Muzeum Chwały Oręża Polskiego.
 • Lubiszyn - wieś o charakterze rolniczym.
 • Gorzów Wlkp. - kościół katedralny Wniebowzięcia NMP wybudowany w latach 1290-98, fragment murów miejskich z początku XIV w., willa Schrodera wzniesiona w 1903 r., pałac Pauckscha wzniesiony w 1876 r., dom ubogich wybudowany w latach 1799-1801 r.
 • Strzelce Kraj. - średniowieczny układ urbanistyczny, mury obronne z XII/XIV w., baszta i Brama Młyńska z XV w., baszta Więzienna z XIV w., Nowa Brama z 1784 r., spichlerz z 1764 r., zabytkowe domy z XIX w.
 • Dobiegniew - gotycki kościół z XV w., fragmenty murów obronnych z l poł. XIV w. z czatownią, spichlerz z ok. 1800 r.
 • Drezdenko - resztki wałów fortyfikacyjnych z XVII w., późnobarokowy pałac i brama z 1766 r., wozownia z XVIII/XIX w., arsenał z XVII-XVIII w., budynek apteki z 1697 r.
 • Przytoczna - dwór barokowy z parkiem z XVIII w., kościół neogotycki z 1870 r.
 • Międzyrzecz - zamek z XVI w., budynek starostwa z 1719 r. (dziś Muzeum Regionalne z jedną z największych w Polsce kolekcji portretów trumiennych), ratusz renesansowy, gotycki kościół Jana Chrzciciela z XV w., synagoga z 1824 r.
 • Trzciel - domy szachulcowe i drewniane z XVIII i XIX w., neogotycki kościół parafialny z 1824 r., pałac z XIX w.
 • Babimost - kościół późnobarokowy z lat 1734-40, wewnątrz poliptyk z 1499 r., ratusz z ok. 1850 r., drewniany wiatrak - koźlak z XVIII/XIX w.
 • Kargowa - ratusz z XVII w., późnobarokowy zespół pałacowy z 1733 r., domy z l poł. XIX w.
 • Kolsko - kościół z XV w., późnoklasycystyczny pałac z XIX w.
 • Sława - kościół z 1604 r., barokowy pałac z 1735 r., park krajobrazowy, park miejski z 1854 r.
 • Wschowa - dwa drewniane wiatraki - koźlaki z XIX w., Muzeum Ziemi Wschowskiej.
 • Szlichtyngowa - kościół poewangielicki z 1653 r. z kaplicą i lożą oraz drewnianą dzwonnicą, pałac z XVIII w.
 • Bytom Odrz. - ratusz z 1602-09 z renesansowym portalem i wieżą, kościół św. Hieronima, pozostałości fosy miejskiej i dawnego grodu piastowskiego
 • Nowe Miasteczko - średniowieczny układ urbanistyczny miasta, kościół, ratusz z 1655 r.
 • Kożuchów - obwarowania miejskie razem z fosą, baszta bramy krośnieńskiej, zamek otoczony fosą, zespół pałacowy z 1780 r.
 • Szprotawa - gotycki kościół, zamek piastowski otoczony fosą, fragmenty murów miejskich z trzema basztami i Bramą Żagańską.
 • Żagań - pałac barokowy Lobkowiców położony w parku krajobrazowym, poaugustiański zespół klasztorny, późnogotycki zespół klasztorny, pałac Birona, replika Kaplicy Grobu Bożego, Muzeum Martyrologii Jeńców Alianckich.
 • Iłowa - pałac późnorenesansowy, kościół z XVIII w.
 • Przewóz - wieża zamkowa z XIII w. (zwana głodową) na terenie grodziska wczesnośredniowiecznego, pałac barokowy.
 • Łęknica - Park Łęknicko-Mużakowski.
 • Buczyny - skansen ludowego budownictwa serbołużyckiego z Karczmą Łużycką.
 • Lubsko - wieża wczesnogotycka z XIII w., ratusz renesansowy, zamek o średniowiecznym rodowodzie, resztki gotyckich obwarowań z wieżą Bramy Żarskiej.
 • Dychów - największa w Polsce elektrownia wodna szczytowo-pompowa.
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz