POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Przewodnicy puławscy mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych 140-letnią tradycją nauk rolniczych,
bogatą historią i nieprzeciętnymi walorami krajobrazowymi
ziemi puławskiej na

VI Ogólnopolski Nizinny Zlot Przewodników PTTK
Puławy, 17-19 maja 2002 r.


Zlot organizowany jest pod patronatem naczelnych władz PTTK władz wojewódzkich i lokalnych dyrektorów puławskich instytutów naukowo-badawczych rektora Puławskiej Szkoły Wyższej

Celem zlotu jest uczczenie 40-lecia Koła Przewodników Terenowych im. książąt Czartoryskich 140-lecia tradycji nauk rolniczych w Puławach propagowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i turystycznych ziemi puławskiej

Zlot odbędzie się na terenach powiatu puławskiego i przyległych, na trasach pieszych, rowerowych i autokarowych, niezależnie od pogody i na przekór wszelkim przeciwnościom losu.

Organizatorzy zapewniają udział w sesji szkoleniowej sławiącej historię i dokonania puławskich jednostek naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa, Instytut Nawozów Sztucznych, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Puławska Szkoła Wyższa) połączonej ze zwiedzaniem Izby Tradycji Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych

Program turystyczny

dla wszystkich
spacer historyczny na terenie rezydencji pałacowej książąt Czartoryskich w Puławach
dla "łazików"
przejścia piesze wybranymi trasami najgęstszej w Europie sieci wąwozów na lessowym Płaskowyżu Nałęczowskim
dla kolarzy
niepowtarzalne trasy rowerowe z dala od dróg bitych, ale blisko natury znakomicie utrudniającej utrzymanie "pionu"
dla wygodnych
trasy autokarowe w miejsca, gdzie rzadko bywamy i ich nie znamy

Wieczór przewodnicki z atrakcjami (!) w nastrojowych wnętrzach historycznej willi, ale już nie w zabytku - te i inne, należne uczestnikom przywileje, po uprzednim - stosownym opłaceniu się u organizatorów

Szczegółowy regulamin VI Ogólnopolskiego Nizinnego Zlotu Przewodników PTTK przekażemy niebawem drogą bezpośrednich kontaktów oraz poprzez miłościwie panującą nam Komisję Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK

Z turystycznym pozdrowieniem
Zarząd Koła Przewodników Terenowych
im. książąt Czartoryskich w Puławach

Dla niecierpliwych umożliwiamy kontakt z organizatorami
Henryk Czech 0 81 886 43 75 lub 0602 55 71 64, Ryszard Bałabuch 0 81 886 30 31 w. 257 (do 15.00)

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz