POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Narty w stylu retro


Zawody narciarskie w stylu retro w tym roku po raz trzeci odbędą się na Kalatówkach w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Między bramkami slalomowymi będą zjeżdżali na starych, dzisiaj niespotykanych, drewnianych nartach górale ubrani w stare portki i serdaki oraz panie i panowie w narciarskich strojach pamiętających czasy cesarza Franciszka Józefa.

Kalatówki uważane są za kolebkę narciarstwa, bowiem tu właśnie odbyły się pierwsze zawody w skokach narciarskich oraz zjazdy terenowe z Wrótek przez Suchy Żleb czy z Przełęczy Goryczkowej nad Zakosy do Dolnych Kalatówek. W roku 2000 z okazji 90. rocznicy pierwszych zawodów narciarskich w Tatrach zrodził się pomysł zorganizowania na Kalatówkach zawodów narciarskich w stylu retro, na starym sprzęcie narciarskim i w starodawnych strojach, a pomysłodawczynią imprezy była Marta Łukaszczyk, kierowniczka Hotelu Górskiego PTTK na Kalatówkach.

W roku 2001 ponad 40 zawodników stanęło na starcie II zawodów narciarskich w stylu retro, których program przewidywał slalom na czas i jazdę stylową zakończoną skokiem na małej terenowej skoczni, w odrębnych kategoriach dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Jazda stylowa oceniana była przez sędziów rozstawionych na stoku, którzy przyznawali punkty za sprzęt, ubiór i styl jazdy. Zwycięzcami slalomu na czas i jazdy stylowej oraz zdobywcami nagrody Duże Jajo byli: w kategorii kobiet Barbara Galica-Pejko, w kategorii mężczyzn Krzysztof Całka. Wśród dzieci startujących na starym sprzęcie najlepszy czas uzyskała Kinga Krokowska, a w jeździe stylowej najlepszy okazał się Szymon Tybor. Najstarszym zawodnikiem był 64-letni Stanisław Obrochta, a najmłodszym 4-letni Kostek Jonak. Zawody są nie tylko atrakcyjnym widowiskiem, ale również wspaniałą zabawą, na którą w okresie świątecznym już oczekują najstarsi i najmłodsi miłośnicy drewnianych desek i bambusowego kija, o czym świadczy rokrocznie powiększająca się liczba ucze-stników.

Informacja o zawodach: Hotel Górski
PTTK Kalatówki
P. O. Box: 194
tel. /fax: (0 18) 201 28 27
206 36 44

Zdjęcia:
archiwum
Hotelu Górskiego
PTTK Kalatówki

 

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz