POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Targi, giełdy i study tour


Zarząd Główny PTTK we współpracy z wojewódzkimi porozumieniami oddziałów PTTK, oddziałami PTTK oraz spółkami PTTK planuje w 2002 r. następujące przedsięwzięcia konsolidujące działania jednostek PTTK w zakresie promocji i sprzedaży własnego produktu turystycznego.

W 2002 r. będą organizowane stoiska PTTK
na następujących targach turystycznych:

1. VII Międzynarodowe Targi "Regiony Turystyczne - Na Styku Kultur" w Łodzi w dniach 22 - 24 marzec 2002 r. - odpowiedzialny za organizację stoiska - Oddział PTTK w Zduńskiej Woli

2. XI Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Sportowego "GLOB 2002" w Katowicach w dniach 5 - 7 kwietnia 2002 r. - odpowiedzialny za organizację stoiska - Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach

3. Gdańskie Targi Turystyczne "GTT' 2002" w Gdańsku w dniach 12 - 14 kwiecień 2002 r. - odpowiedzialny za organizację stoiska - Oddział Gdański PTTK i Regionalny Ośrodek Programowy w Gdańsku.

4. VII Targi Turystyki i Wypoczynku "Lato 2002" w Warszawie w dniach 19 - 21 kwiecień 2002 r. - odpowiedzialny za organizację stoiska - Pion Organizacyjny Biura ZG PTTK

5. Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON - 2002 w Poznaniu w dniach 24 - 27 października 2002 r. - odpowiedzialny za organizację stoiska - Pion Organizacyjny ZG PTTK i Oddział Poznański PTTK

6. Międzynarodowe Targi Ofert Turystycznych Hoteli i Bazy Wypoczynkowej "ITEMAC" w Krakowie w dniach 21 - 23 listopad 2002 r. - odpowiedzialny za organizację stoiska Oddział Krakowski PTTK

Oddziały PTTK odpowiedzialne za organizację stoiska PTTK na poszczególnych targach będą sukcesywnie przesyłały do oddziałów prowadzących BORT szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w tych targach.

Wzorem lat ubiegłych planowana jest organizacja
dwóch wewnętrznych giełd ofert produktu PTTK:

1. Giełda ofert "Lato 2002" w Łodzi w dniu 22 marca 2002 r. w trakcie trwania targów turystycznych "Regiony Turystyczne - Na Styku Kultur" - organizator Rada Prezesów Województwa Łódzkiego

2. Giełda ofert "Zima 2002/2003" w Warszawie w dniu 27 września 2002 r. w trakcie targów turystycznych TT Warsaw - Tour + Travel - organizator Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK

Ponadto w bieżącym roku są planowane dwa wyjazdy
promocyjno-szkoleniowe po obiektach PTTK:

1. Wiosną "Obiekty PTTK Regionu Warmińsko-Mazurskiego" - organizator - ZG PTTK i OZGT PTTK Spółka z o. o. w Olsztynie

2. Jesienią "Obiekty PTTK w Bieszczadach" - organizator - ZG PTTK i "Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK" sp. z o.o. w Sanoku.

Zapraszamy wszystkie oddziały do wspólnej promocji produktu turystycznego PTTK.

Wojciech Koprowski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz