POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

51 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK
"Stary Folwark 2002"


W dniach 10 - 17 sierpnia 2002 r. organizuje Suwalski Oddział PTTK
przy współudziale Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK

Głównym celem zlotu jest zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczymi Suwalszczyzny, poznanie jej bogatej przeszłości historycznej, licznych zabytków kultury narodowej i folkloru, promocja miasta i regionu; upowszechnianie tradycji suwalskiego oddziału PTTK; popularyzacja turystyki kolarskiej jako jednej z form aktywnego wypoczynku młodzieży i dorosłych; rozbudzanie pasji krajoznawczych; integracja uczestników zlotu; wymiana doświadczeń z zakresu organizacji i uprawiania turystyki kolarskiej.

Trasy wędrówek kolarskich prowadzić będą przez najciekawsze zakątki regionu (Suwalszczyzny, Augustowszczyzny i Sejneńszczyzny). Dzięki staraniom zarządów oddziałów PTTK w Suwałkach i Augustowie, władz Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego, po obszarze Suwalszczyzny zostało wytyczonych i oznakowanych ponad 2000 km szlaków pieszych i tras rowerowych. Ponadto przez najpiękniejsze połacie północnej Suwalszczyzny przebiega odcinek Europejskiego Dalekobieżnego Pieszego Szlaku E11 z Europy Zachodniej na Litwę. Przy opracowaniu tras zlotowych wykorzystano odcinki znakowanych i nieznakowanych szlaków pieszych, które mogą z powodzeniem służyć jako trasy kolarskie.

Uwzględniając predyspozycje fizyczne, zainteresowania, chęć uczestnictwa w różnych, przygotowanych przez samorządowe władze lokalne imprezach, biuro zarządu Oddziału PTTK na każdy dzień zlotu przygotowało po trzy alternatywne trasy, różniące się długością dystansu do pokonania. Ponadto trasy przebiegają przez wszystkie miasta powiatowe regionu.

W programie imprezy przewidziane są ogniska turystyczne z licznymi konkursami: krajoznawczym o regionie, ze znajomości przepisów ruchu drogowego, piosenki turystycznej i z wiedzy o TUiR WARTA. Organizatorzy 51 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy serdecznie zapraszają miłośników turystyki kolarskiej do uczestnictwa w naszej imprezie, a w trakcie jej trwania do zdobywania odznak turystycznych, odznaki regionalnej "Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur". Regulamin zlotu jest zamieszczony na stronie internetowej, a ponadto na życzenie zostanie przesłany pocztą.

Organizator:
Suwalski Oddział PTTK
ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki
tel. (0-prefix) 87 566-59-61, tel./fax 566-79-47
www.suwalki-turystyka.info.pl/pttk
e-mail: pttk@suwalki-turystyka.info.pl

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz