POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Regulamin odznaki okolicznościowej
"Pięćdziesięciolecia OTP PTTK"


W związku z przypadającą w 2002 r. pięćdziesiątą rocznicą funkcjonowania systemu Odznak Turystyki Pieszej, Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK ustanawia okolicznościową odznakę "Pięćdziesięciolecia OTP PTTK".

1. Odznakę można zdobywać na terenach nizinnych (określonych regulaminem OTP) w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
2. Odznaka jest jednostopniowa.
3. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejście 50 km zgodnie z regulaminem OTP.
4. Na odznakę można również zaliczać punkty uzyskane przy okazji zdobywania innych stopni OTP, w tym norm rocznych do odznak "Za wytrwałość" i "Dla najwytrwalszych".
5. Odznakę przyznają wszystkie referaty weryfikacyjne OTP, odnotowując ten fakt w prowadzonych rejestrach.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki "Pięćdziesięciolecia OTP PTTK" przysługuje Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
7. Dystrybutorem odznaki "Pięćd ziesięciolecia OTP PTTK" w imieniu KTP ZG PTTK jest Oddział Miejski PTTK w Radomiu.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Warszawa, 7 grudnia 2001 r.

 

 

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz