POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Jubileusz Ani Andrusikiewicz


Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK "Ostańce" z Sopotu zorganizował swe tradycyjne jesienne zebranie 24-25 listopada 2001 r. w Gietrzwałdzie, znanym warmińskim sanktuarium maryjnym.

W programie przewidziano spotkanie z Anią Andrusikiewicz, która w tym właśnie roku obchodziła jubileusz. Rocznic nazbierało się sporo, wspomnijmy niektóre: 2 grudnia 75 rocznica urodzin w Wilnie, 65 lat temu wstąpiła do harcerstwa w Kielcach, 55 lat temu otrzymała świadectwo dojrzałości w Krakowie, 50 lat temu wstąpiła do PTTK w Krakowie, 25 lat temu zaczęła jako przewodnik oprowadzać po urokliwych zakątkach Warmii i Mazur, 10 lat temu zdobyła złoty laur w Golubiu-Dobrzyniu na konkursie krasomówczym przewodników PTTK.


Pamiątkowe zdjęcie w prezbiterium sanktuarium w Gietzwałdzie

Godzi się przypomnieć, że "złotousta" Ania jest Członkiem Honorowym PTTK od 1993 r., a od 1999 r. również Członkiem Honorowym naszego Klubu "Ostańce". Mottem naszego uroczystego spotkania z Jubilatką były następujące myśli: "Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały Cię" (biskup J. Chrapek), "Spiesz się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" (ks. Jan Twardowski) Turystyczno-krajoznawcza część spotkania rozpoczęła się 24 listopada 2001 r. na Polach Grunwaldu, dokąd przybyło 25 osób z Bydgoszczy, Gdańska, Kętrzyna i Olsztyna, by w mroźny ranek, w zimowej scenerii przyprószonych śniegiem rozległych terenów średniowiecznej bitwy, zapoznać się z jej przebiegiem i obiektami, upamiętniającymi zwycięstwo Jagiełłowych hufców. Barwna opowieść Ani o tych wydarzeniach zakończyła się przypomnieniem o uroczystościach w Krakowie w 1910 r. w 500 rocznicę bitwy.

W dalszej drodze zwiedziliśmy Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, a następnie dwie perełki architektury sakralnej: gotycki kościół z XIV wieku w Bartągu z pięknym barokowym ołtarzem z XVII wieku oraz jedną z ciekawszych wiejskich świątyń warmińskich w Sząbruku. Kościół zbudowany w XV wieku, został w XVIII i XX wieku rozbudowany, wyposażony w stylu barokowym w cenne ołtarze i polichromie. Zachowały się w nim freski z 1510 r.


Skansen budownictwa ludowego Olsztynek

Późnym popołudniem dotarliśmy do Gietrzwałdu, gdzie czekali już pozostali członkowie naszego klubu, honorowi goście i członkowie najbliższej rodziny Ani. Zgromadziło się nas prawie 50 osób. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 18-tej w kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP, uhonorowanym tytułem bazyliki mniejszej. W intencji Jubilatki odbyła się koncelebrowana msza św., odprawiana przez ks. infułata dr Juliana Żołnierkiewicza w towarzystwie zastępcy kustosza sanktuarium Jana Brzozowskiego i naszego kapelana klubowego ks. Rajmunda Lamentowicza, proboszcza z Wiśliny k. Gdańska. Wysłuchaliśmy homilii ks. infułata, zawierającej obok treści religijnych, ciepłe słowa pod adresem Jubilatki, z radością wsłuchiwaliśmy się w piękne pieśni maryjne w wykonaniu miejscowego wirtuoza organowego. Po zakończeniu mszy św. ks. Żołnierkiewicz odczytał wzruszający list Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Edmunda Piszcza do Jubilatki, podkreślający zasługi i dokonania Ani Andrusikiewicz dla Warmii i Mazur. Uroczystość w bazylice zamknęliśmy wspólnym zdjęciem u stóp cudownego obrazu Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Po wspólnej kolacji w Domu Pielgrzyma udaliśmy się na drugą część uroczystości do Sali Niebieskiej, gdzie życzeniom i wspomnieniom nie było końca.

Zaczęliśmy od odczytania wspaniale opracowanych graficznie życzeń, podpisanych przez wszystkich uczestników spotkania. W upominku wręczyliśmy album Leksykon zamków w Polsce oraz książkę wydaną w 1937 r. autorstwa twórcy skautingu lorda Baden-Powella, a także kosz pięknych czerwonych róż. Wszystko to przekazał w naszym imieniu prezes Klubu Turystyki Kwalifikowanej "Ostańce" Stanisław Gębski, główny organizator spotkania.


Ołtarz głowny w Bartągu

Następnie przewodniczący Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Olsztynie dr Jan Chłosta w imieniu przewodniczącego Zarządu Głównego tego zgromadzenia Ziemowita Gawskiego, odczytał okolicznościowe życzenia i wręczył medal. Przewodniczący Rady Redakcyjnej "Przeglądu Turystycznego", czasopisma Polskiej Izby Turystyki wydawanego w celach promocji Warmii i Mazur, Stanisław Harajda obdarował Jubilatkę albumem Ostatnie dzikie miejsca w Europie. Były też upominki indywidualne od członków i sympatyków Klubu (plakietka wraz z różą od "Capów" z Bydgoszczy, piękny wazon ceramiczny od rodziny Siwickich z Kętrzyna, album na zdjęcia od "Profesorstwa" z Warszawy). Siostra Grażyna Błaszczyk ze stowarzyszenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej, kierowniczka przełożona Domu Pielgrzyma, która całym sercem włączyła się do przygotowania i przebiegu uroczystości jubileuszowych, podarowała Ani miniaturę ikony Matki Bożej.

Na zakończenie tej części spotkania goście i Jubilatka zostali uhonorowani przez sponsora całej uroczystości - firmę PPH "DANEX" z Sopotu - medalem wydanym z okazji 100-lecia tego miasta, ciekawymi wydawnictwami, pięknymi kalendarzami firmowymi na rok 2002. Zabawnym akcentem była przygotowana przez dr. Jana Chłostę przepowiednia dotycząca dalszych lat życia Ani. Wynikło z niej, że nasza Jubilatka odbędzie jeszcze wiele wypraw turystycznych, napisze parę książek, a w 2026 r. również w Gietrzwałdzie obchodzić będzie 100-lecie urodzin. Oby się tak stało!

Przemawiali kapłani, były toasty, wspaniałe wypieki Dzidki Piankowskiej z Gdańska oraz tort urodzinowy, smakowite dzieło Zosi Gucajtis z Ornety ze świeczkami, które jednym dmuchnięciem musiała zgasić Jubilatka. Każdy z uczestników otrzymał od Ani na pamiątkę urodzinowego spotkania obrazek Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i foldery Olsztyna. Była także możliwość nabycia najnowszego przewodnika, autorstwa Jubilatki, pt. Wędrówki po Olsztynie z osobistą dedykacją Ani. Po pożegnaniu gości, którzy musieli nas wcześniej opuścić, Ania przekazała swoje refleksje z XXX Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego Przewodników w Golubiu-Dobrzyniu i przypomniała o 20-tej rocznicy śmierci Stanisława Bielikowicza, patrona naszych spływów kajakowych. Następnie zobaczyliśmy piękne przeźrocza, wykonane przez Jubilatkę, ze wspólnych imprez, zwłaszcza kajakowych, organizowanych przez nasz Klub, poczynając od spływu na Kalwiance i Kośniku w 1985 r. Przeźrocza unaoczniły z jednej strony, jak zmieniliśmy się przez te lata, z drugiej zaś strony sprawiły nam przyjemność, gdyż wyzwoliły ciepłe, barwne wspomnienia i dumę z dobrej organizacji wszystkich imprez "Ostańców".

Jesienne spotkanie było okazją do uroczystego wręczenia odznak kajakowych: W. Jankowski zdobył dużą złotą TOK, M. Hudy - złotą, a A. Steć i L. Kołodziejak - GOK brązową. Spotkania turystów są zazwyczaj urozmaicone piosenką, a więc znalazł się czas na piękne "Polskie Kwiaty" (pieśń ułożona dla Papieża), wykonane z akompaniamentem gitary przez ks. Rajmunda Lamentowicza, a także "Rzekę" zaśpiewaną przez Tadzia Siwickiego. Wreszcie stanąwszy w koleżeńskim kręgu pożegnaliśmy ten dzień, pełen wrażeń, zuchowym wieczornym hejnałem "Słoneczko już gasi złoty blask". W niedzielę po wspólnym śniadaniu i kolejnym "rodzinnym" zdjęciu, tym razem na tle wspaniałego kosza róż, wysłuchaliśmy szczegółowej opowieści Ani o Gietrzwałdzie, jego historii, powstaniu sanktuarium, ruchu pielgrzymkowym, a także mieszkańcach tej wsi, którzy zapisali się na trwałe w dziejach Warmii i Mazur. Potem wyruszyliśmy przy mroźnej, lecz słonecznej pogodzie na mały spacer po sanktuarium i okolicy. W samo południe pożegnaliśmy się i rozjechaliśmy do rodzinnych domów, napełnieni na długo wspomnieniami, jakie przywołało spotkanie z okazji urodzin naszej drogiej Jubilatki, a także z jej "receptą" na dalszą drogę życia.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Maciej Gębski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz