POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Regulamin regionalnej odznaki turystyczno-krajoznawczej
"Znam Gminę Jasień"


1. Koło PTTK "Włóczęga" w Jasieniu ustanawia odznakę krajoznawczo-turystyczną "Znam Gminę Jasień".

2. Odznaka ma za zadanie popularyzację walorów krajoznawczych, historycznych i kulturalnych Gminy Jasień.

3. Odznaka jest kilkustopniowa - brązowa, srebrna, złota i honorowa.

4. Odznaka może być przyznawana każdemu, który odbył wycieczki po terenie Gminy Jasień pieszo lub rowerem w ciągu roku kalendarzowego.

5. Odznakę "Znam Gminę Jasień" może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat. Odznakę zdobywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

6. Odznakę brązową przyznaje się za odbycie trzech jednodniowych wycieczek, zwiedzając w każdej z nich trzy miejscowości.

7. Odznakę srebrną przyznaje się za odbycie trzech jednodniowych wycieczek, zwiedzając w każdej z nich po cztery miejscowości.

8. Odznakę złotą przyznaje się za przejście szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę Jasień (szlak "zielony", "niebieski" i "żółty").

9. Każda wycieczka powinna być potwierdzona przez przewodnika turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, kierownika wycieczki lub przez uzyskanie pieczątek na trasie wycieczki, np. sołtysa, w urzędzie.
Przebytą trasę odnotowuje się w książeczce OTP.

10. Odznaka honorowa może być przyznana za zasługi w osiągnięciach turystyczno-krajoznawczych oraz za zasługi w popularyzacji Gminy Jasień.

11. Odznaka honorowa jest przyznawana z inicjatywy Koła PTTK "Włóczęga" w Jasieniu.

12. Weryfikację i przyznawanie odznaki "Znam Gminę Jasień" przeprowadza Zarząd Koła PTTK "Włóczęga" w Jasieniu w terminie do 31 stycznia roku następnego.

13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Koła PTTK "Włóczęga" w Jasieniu.

Zarząd Oddziału PTTK w Żarach
Zarząd Koła PTTK "Włóczęga" w Jasieniu

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz