POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Jak Święty Mikołaj został krajoznawcą pomorskim

Krajoznawczy Mikołaj


Komisja Krajoznawcza Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni zaprosiła trójmiejskich krajoznawców 8 grudnia 2001 r. do Gdańska Oliwy na tradycyjne spotkanie mikołajkowe oraz pieszą wędrówkę szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z Gdańska Oliwy do Gdyni Chwarzna, 20 km ze Świętym Mikołajem.

Wcześniej w katedrze oliwskiej krajoznawcy z Gdańska, Sopotu, Gdyni i Tczewa uczestniczyli we mszy świętej w pierwszą rocznicę śmierci, nieodżałowanego krajoznawcy Pomorza, Romana Klima. Twórca Muzeum Rybołówstwa w Helu i Muzeum Wisły w Tczewie był także prezesem Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego "TRSOW" w Tczewie, autorem wielu publikacji krajoznawczych i znawcą problematyki mennonickiej. Odszedł nagle, w pełni sił twórczych, 7 grudnia 2000 r. Bezpośrednio po mszy świętej złożono kwiaty i zapalono znicze na jego grobie, na pobliskim cmentarzu oliwskim. Kwiaty i znicze upamiętniły także wybitnego krajoznawcę pomorskiego, profesora Franciszka Mamuszkę, zmarłego w 1995 r.

Po uczczeniu pamięci wybitnych krajoznawców Pomorza, młodzi uczestnicy spotkania, głównie z gdyńskich szkół, zrealizowali swój program krajoznawczy. Najwięcej młodych turystów (po 15 uczniów) przybyło z Gimnazjum nr 20 w Gdyni Chwarznie, z opiekunką SKKT Barbarą Hamarą i ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni Oksywiu, z opiekunką SKKT Mirosławą Rozenbangier, wiceprezesem Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni. Pomimo mroźnej aury w imprezie wzięło udział blisko 100 uczestników. Główne spotkanie z Mikołajem odbyło się w oddziale Muzeum Techniki NOT w Gdańsku Oliwie, Kuźni Wodnej. Obiekt nad Potokiem Oliwskim powstał w XVI wieku i był czynny do 1947 r. Do zespołu należy staw młyński, tama z upustem i budynki z 3 kołami wodnymi. Po rekonstrukcji w 1978 r. obiekt przekazano jako muzeum dla turystów. Obecnie kuźnia wytwarza głównie pamiątki dla turystów, m.in. podkówki, lampy itp.

Dziś do kuźni trzykrotnie zawitał Święty Mikołaj, aby spotkać się z krajoznawcami. Powiedział, że pochodzi z Azji Mniejszej i ma 1731 lat. W największym pomieszczeniu kuźni wodnej młodzi uczestnicy otrzymali od św. Mikołaja drobne prezenty z prawdziwego worka mikołajowego. Dorośli też byli grzeczni, bo również obdarzeni zostali upominkami. Tylko niektórzy rozpoznali w św. Mikołaju prezesa Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni.

Po spotkaniu z Mikołajem młodzież w trzech grupach wyruszyła na turystyczne szlaki Trómiejskiego Parku Krajobrazowego. Najdłuższą trasę obrali uczniowie z gimnazjum w Chwarznie, którzy przeszli 20 km aż do miejsca zamieszkania. Trasy dla uczniów szkół podstawowych wynosiły po 7-8 km. Wszyscy uczestnicy zdobyli punkty do odznak turystyki kwalifikowanej OTP, Turysta-Przyrodnik i odznaki krajoznawczej ROK.

Alicja Wrzosek

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz