POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Spotkanie śląskiego aktywu kolarskiego


12 stycznia 2002 r. mimo srogiej zimy do Pyskowic przybyło prawie stu aktywistów kolarstwa turystycznego z całego województwa śląskiego.

Turyści, serdecznie podejmowani przez prezesa miejscowego oddziału PTTK Jana Rychlika oraz przewodniczącego Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach Honorowego Członka PTTK Stanisława Radomskiego, podsumowali miniony rok oraz ustalili kierunki działania na rok bieżący. Obradom przysłuchiwali się włodarze miasta (burmistrz Jan Turkiewicz, przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Drozd) i powiatu (członek Zarządu Powiatu w Gliwicach Józef Rubin) oraz Honorowy Członek PTTK, przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej woj. opolskiego Tadeusz Zerych.

W toku narady wysłuchano informacji podsumowującej 50-letnią historię kolarstwa pod flagą PTTK na Górnym Śląsku, przedyskutowano kwestie znakowania szlaków turystyki rowerowej, omówiono statystykę odznak KOT, zgłoszono propozycje zmian do regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Uczestnicy wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu nastolatki doskonalącej swój talent w Domu Kultury w Pyskowicach, po czym gorącymi brawami nagrodzili nie tylko solistkę, ale i najaktywniejszych ze swego grona, uhonorowanych nowo ustanowioną odznaką "Za zasługi w turystyce kolarskiej PTTK w woj. śląskim".

Tekst i zdjęcie Marian Kotarski


W naradzie turystów kolarzy w Pyskowicach
uczestniczyli Honorowi Członkowie PTTK
Tadeusz Zerych i Stanisław Radomski.
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz