POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Jubileusz Klubu Turystyki Wodnej "Rekin" w Pionkach


W dniu 5 października 2001 r. odbyły się uroczystości związane z 45-tą rocznicą powstania Klubu Turystyki Wodnej "Rekin" przy Oddziale PTTK w Pionkach.

Na to specjalne spotkanie Miejski Ośrodek Kultury użyczył wodniakom sali Galerii Format. W otoczeniu pięknej wystawy twórców związanych z naszym miastem zebrali się młodzi i starsi entuzjaści turystyki wodnej. Minutą ciszy uczczono wszystkich, którzy odeszli od nas na wieczną wachtę. Oficjalnie oddano do użytku pomieszczenie klubowe, które służyć będzie nie tylko wodniakom, ale również koleżankom i kolegom uprawiającym inne formy turystyki i odsłonięto poczet 13 komandorów KTW "Rekin".

W uroczystości, oprócz członków klubu, udział wzięli: Wiesław Łagiewski członek Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, Krzysztof Miśkiewicz wiceburmistrz miasta Pionki, Jan Siek przewodniczący Rady Miasta, prezes i członkowie prezydium Radomskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Kapituła Odznaczeń ZG PTTK Medalem 50-lecia PTTK wyróżniła prezesa Zarządu Oddziału Tadeusza Warszyckiego, dyplomami uznania za owocną pracę i zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa 6 członków klubu. Zarząd Oddziału PTTK w Pionkach również wyróżnił działaczy klubu dyplomami i upominkami. Historię KTW "Rekin" przybliżył uczestnikom uroczystości Tadeusz Warszycki. Przypomniał, że pierwszym komandorem klubu był Stanisław Borkowski, a historia klubu, to organizacja wielu imprez kajakowych, żeglarskich, szkolenie żeglarskie i ogólne, to regaty w Pionkach i na innych akwenach w kraju. W okresie istnienia klubu wybudowano stanicę wodną w Zajezierzu, którą przeniesiono z Niedźwiedziego Rogu na Mazurach. W latach 60-tych ze stanicy powstała nad Stawem Górnym w Pionkach kawiarenka "Capri", przekształcona następnie w budynek magazynowy, w którym przechowywany jest sprzęt pływający. W latach 70-tych przy organizacji wypoczynku nad wodą ożywioną działalność prowadzono z ZD "Dozachem". W tym czasie zakupiono dla klubu pięć żaglówek typu "Omega".

Lata 80-te to okres bardzo ożywionej działalności klubu. Członkowie klubu wygrali regaty w Trzebieży o puchar "Tygodnika Radomskiego". Wznowiono system szkolenia teoretycznego i praktycznego na Zalewie Solińskim i na Mazurach. Dzięki życzliwości sponsorów i ze środków własnych zakupiono na potrzeby klubu trzy jednostki kabinowe, które do dziś służą turystom do pływania po Wielkich Jeziorach Mazurskich. W latach 90-tych minionego wieku wznowiono organizację spływów kajakowych po Krutyni. Z kameralnej imprezy spływ stał się jedną ze sztandarowych imprez klubu "Rekin". Członkowie klubu pływali po Czarnej Hańczy, jeziorach augustowskich i mazurskich, Brdzie, Drwęcy, a także po Pojezierzu Brodnickim. W minionych latach rozwinięto współpracę z Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach i zapoczątkowano organizację spływów kajakowych po Pilicy.

Prezes ROZŻ Andrzej Sokołowski w ciepłych słowach podziękował członkom klubu za współpracę i osiągnięte wyniki i przekazał na ręce przedstawiciela klubu upominek w postaci bandery Polskiego Związku Żeglarskiego oraz koła sterowego z wbudowanym barometrem. Krzysztof Miśkiewicz, zastępca burmistrza miasta Pionki, przekazał klubowi dzwon okrętowy wraz z życzeniami dalszych osiągnięć w działalności wodniackiej i stopy wody pod kilem. Uczestnicy spotkania z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali wspomnień z rejsów morskich kapitana jachtowego Zygmunta Kędzierskiego z Radomia. Wyświetlono również film z rejsu mazurskiego autorów J. Karasia i Z. Piskorskiego.

Po części oficjalnej uczestnicy zasiedli do kolacji, w czasie której, jak na żeglarzy przystało, śpiewano szanty i inne turystyczne piosenki. Uczestnicy spotkania byli zgodni w swoich opiniach, że to wzruszające spotkanie jeszcze bardziej zespoliło brać wodną zrzeszoną w KTW "Rekin".

Tadeusz Warszycki

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz