POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Wspomnienia z XIV Zlotu im. prof. Kazimierza Demela


W dniu 29 września 2001 r. o godz. 10.00 w Muzeum Oceanografii w Gdyni spotkali się po raz kolejny sym-patycy oraz organizatorzy XIV Zlotu im. prof. Kazi-mierza Demela.

Na zaproszenie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Morskiego Instytutu Rybołówstwa w Gdyni i Oddziałowej Komisji Krajoznawczej Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni, przybyła liczna grupa młodzieży gdyńskich kół krajoznawczo-turystycznych wraz z opiekunami (Barbarą Hamara, Mirosławą Rozenbangier), marynarze z zaprzyjaźnionej jednostki wojskowej Marynarki Wojennej, członkowie koła nr 35 z Demptowa oraz przedstawiciele Komisji Ochrony Przyrody PTTK z Gdańska i Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. W zlocie wzięło udział 65 osób.


Otwarcie zlotu

W imieniu organizatorów uczestników przywitała Alicja Wrzosek, przewodnicząca Komisji Krajoznawczej OM PTTK. Henryk Ganowiak, wychowanek prof. Kazimierza Demela, pokrótce przybliżył zebranym jego postać. Wskrzesił wspomnienia o wybitnym naukowcu, biologu, oceanografie, założycielu Morskiego Instytutu Rybołówstwa, który obchodzi 80-lecie istnienia. Uroczystość uświetnił recytacją swoich wybranych wierszy dr Zbigniew Jabłoński - lekarz, poeta, piewca regionu nadmorskiego Półwyspu Helskiego. Nastrojowa poezja w jego wykonaniu wywarła na nas duże wrażenie, skłoniła do refleksji, przypominając o nierozerwalnej więzi człowieka z przyrodą.

Po części duchowej spotkania Fryderyk Brodny obdarował nas słodyczami oraz pamiątkową plakietką upamiętniającą tę uroczystość. Pokrzepieni na ciele i duchu rozpoczęliśmy zwiedzanie Muzeum Oceanograficznego, niektórzy byli tutaj pierwszy raz. Byliśmy oczarowani widokiem ekspozycji żywej rafy koralowej. Z niekłamanym zachwytem oglądaliśmy zgromadzone okazy różnych gatunków ryb, muszli i żółwi. To cudowne miejsce musieliśmy pożegnać udając się spacerem ulicami Gdyni na cmentarz witomiński, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobie prof. K. Demela. Nasz zlot odbył się w ramach Światowego Dnia Turystyki, dlatego uczciliśmy również pamięć ludzi szczególnie zasłużonych w tej dziedzinie, składając kwiaty na grobach Ireny Wrzosek, Stanisława Dzierżaka, Franciszki Cegielskiej, Kazimierza Jurkiewicza, Bolesława Polkowskiego, kpt. Karola Olgierda Borchardta.

Mimo padającego deszczu grupy młodzieży w dobrych nastrojach powracały wraz z opiekunami do domów. Celem, który przeświecał nam przez cały ten czas, było poznanie, docenienie i utrwalenie pamięci o ludziach zasłużonych dla naszego miasta i regionu. A piękna odznaka turystyczna "Miłośnika Miasta Gdyni" czeka na każdego młodego turystę. Do zobaczenia na XV Zlocie im. prof. K. Demela

Mirosława Rozenbangier

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz