POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Jubileusz radomskich przewodników


We wrześniu 2001 r. Koło Przewodników Terenowych przy Oddziale Miejskim PTTK im. ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu obchodziło jubileusz 45-lecia istnienia. Jak każdy jubileusz tak i ten skłaniał do podsumowań i refleksji, a także był okazją do spotkań towarzyskich.

Uroczystości jubileuszowe połączone z sesją szkoleniową "Szlakiem Jana Kochanowskiego" odbyły się w dniach 7-9 września 2001 r. Bogaty program uroczystości już pierwszego dnia, po krótkim otwarciu sesji, przewidywał dużą atrakcję - wycieczkę autokarową szlakiem Jana Kochanowskiego. Trasa wycieczki wiodła z Radomia do Sycyny, gdzie oglądaliśmy pomnik poświęcony poecie oraz obelisk z czerwonego piaskowca usytuowany w miejscu, gdzie stał dwór zamieszkiwany przez rodziców poety. Kolejne miejsce na trasie to miasto Zwoleń, czyli dawna wieś Gotardowa Wola. To tu w pięknej renesansowej kaplicy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego spoczął po latach pośmiertnej tułaczki Jan Kochanowski. W kaplicy tej wzniesionej w 1610 r. przez Adama Kochanowskiego, synowca poety, podziwialiśmy epitafia rodziny, a wśród nich to najbardziej okazałe, poświęcone Janowi, natomiast w krypcie oglądaliśmy sarkofag ze szczątkami poety. Następnie udaliśmy się na spacer po mieście. Wiesława Turecka, która prowadziła wycieczkę, ciekawie opowiadała o historii Zwolenia i dziejach rodu Kochanowskich. Ze Zwolenia pojechaliśmy do Policzny. To tu na cmentarzu przykościelnym spoczął poeta oraz jego żona i córki. W Policznie dołączyła do naszej wycieczki znana regionalistka pani Eugenia Januszewicz.

Kolejny etap wycieczki to Czarnolas. Szeroką aleją parkową szliśmy do dawnego dworu Jabłonowskich, w którym obecnie mieści się muzeum Jana Kochanowskiego, a przed wejściem stoi jego pomnik wykonany wg projektu Mieczysława Weltera. Kustosz muzeum pani Renata Pogorzelska oprowadziła nas po kolejnych salach muzealnych, w których zapoznaliśmy się z życiem i twórczością Jana Kochanowskiego oraz z epoką renesansu.

Na zakończenie pierwszego dnia zjazdu odbyła się biesiada przewodnicka przy ognisku, które zapłonęło w parku koło muzeum. Był czas i okazja do rozmów towarzyskich. Ktoś zaintonował "Płonie ognisko i szumią knieje..." Przy smażonych kiełbaskach i bigosie czas mijał bardzo szybko. W dobrych nastrojach wróciliśmy do Radomia. Drugi dzień zjazdu rozpoczął się sesją szkoleniową. Wysłuchaliśmy dwóch interesujących referatów. Najpierw pan Edward Wende mówił na temat "Jan Kochanowski i jego związki z regionem", a następnie koleżanka z Koła Przewodników, Maria Lisica, przybliżyła nam okoliczności zawarcia Unii Wileńsko-Radomskiej, której to 600 rocznicę obchodziliśmy w marcu. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie wystawy "PROMETHIDION" Cypriana Kamila Norwida, prezentowanej w Muzeum Okręgowym im. Jacka Malczewskiego.

Po obiedzie - kolejne atrakcje. Andrzej Rokiciński zaprosił nas do tworzonego właśnie Oddziałowego Muzeum Pamiątek Turystycznych, którego kustoszem jest nasz kolega przewodnik Dariusz Zając. Wieczorem w gościnnym gmachu Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego odbyły się główne uroczystości jubileuszowe. Wśród gości honorowych znaleźli się: senator Zbigniew Gołąbek, członek Zarządu Miasta Wiesława Sadowska, przedstawiciel Wydziału Kultury UM Krystyna Szczepanik, przedstawiciel Komisji Przewodników ZG PTTK Teresa Jankowska, prezes Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK - Konrad Bielecki, prezes Radomskiej Izby Turystyki Cezary Nowak. Sesję otworzył prezes Koła Przewodników Wiesław Czarnecki, następnie Daniela Albert, przez 22 lata nieprzerwanie pełniąca funkcję prezesa, a obecnie utytułowana Honorowym Prezesem Zarządu Koła, przedstawiła historię koła. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych, którzy odeszli od nas na zawsze. Były podziękowania, gratulacje oraz życzenia składane na ręce prezesa. Szczególne podziękowania odebrała koleżanka, przewodnik o najdłuższym stażu, zawsze życzliwa i pogodna Maria Papiz. Do późnej nocy trwały rozmowy i dyskusje. Była też okazja obejrzenia kronik oraz księgi zmarłych.

Ostatni dzień wyjazdu spędziliśmy w pięknej scenerii Muzeum Wsi Radomskiej. Najpierw wszyscy zebraliśmy się w małym drewnianym kościółku przeniesionym z Wolanowa, gdzie rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. Wacław Depo celebrował specjalnie dla nas mszę świętą. Zwiedzaliśmy obiekty przeniesione do radomskiego skansenu: dworek z Pieczysk, zagrodę z Kłosowa, Dom Ludowy z Jedlni, stodołę z Grójca, skansen bartniczo-pszczelarski i wiele innych. Oprowadzali nas po tym ciekawie opowiadając koledzy z koła: Konstanty Zacharski, Andrzej Rokiciński, Wiesław Czarnecki, Ryszard Kiernoz. Niestety, wszystko co miłe szybko się kończy, tak i nasz jubileusz dobiegł końca. Po wspólnym obiedzie nastąpiło uroczyste pożegnanie gości i zakończenie jubileuszowej sesji przewodnickiej. W sesji brali udział przedstawiciele 15 kół przewodnickich z 10 województw.

Ewa Kutyła

 

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz