POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

KOMUNIKAT


Zdarzało się tak w ostatnim okresie, że sąsiadujące ze sobą oddziały wyznaczały terminy egzaminów na rozszerzenie uprawnień przodownika TP w odstępie jednego miesiąca, a nawet dwóch tygodni. Mając na względzie oszczędność finansów, a także czasu członków Komisji TP ZG PTTK sugerujemy planowanie egzaminów jeden raz w roku, najlepiej w porozumieniu z sąsiadami. Najdogodniejszą okazją wydaje się oddziałowa, a jeszcze lepiej regionalna impreza wiosenna lub jesienna, w programie której znajdzie się wzmianka o możliwości rozszerzania uprawnień. Takie ustawienie terminu egzaminu pozwoli delegatowi KTP ZG (którego obecność jest warunkiem ważności tego sprawdzianu wiedzy) nie tylko na udział w komisji egzaminacyjnej, ale także na bezpośrednie kontakty z działaczami w terenie. Przypominamy jednocześnie o odpowiednio wczesnym informowaniu KTP o planowanym egzaminie (co najmniej cztery tygodnie przed terminem), w celu umożliwienia nam wysłania egzaminatora. Może uda się w przyszłości przygotować plan egzaminów dla całego kraju? Pomogłoby to kandydatom odpowiednio się przygotować. Na razie mamy cztery pewne terminy: podczas zakończenia OWRP, podczas ogólnopolskiego zlotu PTP oraz marcowy i listopadowy w Stołecznym Oddziale Warszawskim.

Zachęcamy do poszerzania swej wiedzy i - uprawnień.
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz