POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Przewodnicka Krajowa Narada

Co cztery lata spotyka się gromadnie aktyw przewodników turystycznych PTTK. To Krajowe Narady Aktywu Przewodnickiego. To przewodnickie święto, gdyż jest to spotkanie delegatów z kół i klubów przewodnickich z całego kraju, wybranych spośród najlepszych przewodników, biorących na siebie odpowiedzialność za przewodnictwo, za jego stan, za struktury, poziom moralny, jakość i poziom wiedzy. Na krajowej naradzie ocenia się przewodnickie sukcesy i przewodnickie niedoskonałości. Mówi się o osiągnięciach i porażkach przewodnictwa turystycznego w naszym Towarzystwie. ebrany aktyw - przedstawiciele polskiego przewodnictwa turystycznego w dniach 8-10 grudnia 2001 r. na VIII Krajowej Naradzie dokonali podsumowania przewodnictwa turystycznego PTTK na przełomie wieków oraz wytyczyli kierunki działania na najbliższe cztery lata i wybrali nowy skład Komisji Przewodnickiej ZG PTTK.

Grudniowe spotkanie odbyło się w Domu Turysty PTTK w Szczyrku w otoczeniu śnieżnobiałych Beskidów, w czasie mroźnych, ale i słonecznych dni z udziałem prawie 150 delegatów. Wśród nich większość to prezesi kół, klubów i oddziałów przewodnickich PTTK. Obecni byli również członkowie honorowi PTTK, a także wielu przyjaciół i opiekunów przewodnictwa. W tym władze naczelne Towarzystwa reprezentowali - Anna Kirchner - prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego, Andrzej Wasilewski - członek prezydium Zarządu Głównego PTTK oraz Jan Gorczyca - wiceprezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK. Na pewno ich oceny, opinie, wnioski z przebiegu narady, dyskusji i przyjętych uchwał nt. przewodnictwa na przełomie wieków pozwolą na prawidłowe ukierunkowanie działań nowej Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, której w obecnej kadencji przewodniczyć będzie Elżbieta Strzępek, pełniąca równolegle od trzech kadencji funkcję prezeski Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK.

Problemów do załatwienia w przewodnictwie turystycznym jest nadal wiele. Jestem pewny, że większość ich leży w samym Towarzystwie. Niezbędna jest właściwa ich ocena, właściwe zrozumienie problemów przewodników, którzy działają w większości w strukturach organizacyjnych Towarzystwa, ale w 85 % w zakresie obsługi turystów i świadczenia usług turystycznych działają poza PTTK na rzecz innych przedsiębiorstw turystycznych, biur podróży, szkół, uczelni, zakładów pracy, stowarzyszeń itd. Stanowić to może w przyszłości zagrożenie jedności przewodnictwa turystycznego w naszym Towarzystwie. Dziś sama historia i tradycje przewodnictwa poczynając od PTT i PTK nie umacniają przewodnictwa. Często niestety ważniejsze stają się dla przewodników tzw. "dutki", a nie serdeczna potrzeba wodzenia turystów, których nadal jest rocznie do oprowadzenia ok. 8 milionów.

Należy również żałować, że kilkanaście czołowych kół przewodnickich PTTK nie przysłało swoich przedstawicieli na krajową naradę i zabrakło ich głosu. Żałuję, że nie było delegatów ze Szczawnicy, Torunia, Bydgoszczy, Jeleniej Góry, Gorzowa, Łowicza, Golubia-Dobrzynia i jeszcze kilku innych kół i klubów.

Na koniec wypada podkreślić, że narada zakończyła się bardzo pomyślnie. Już w pierwszym głosowaniu wybrano 15-osobową Komisję Przewodnicką ZG PTTK. W jej nowym składzie nastąpiło sporo zmian. Odmłodzona komisja na pewno z zapałem przystąpi do realizacji podjętych na naradzie wniosków i uchwał, do utrzymania jedności przewodnictwa w PTTK, ku zadowoleniu turystów, których oprowadzamy, ukazujemy historię naszej ojczyzny, opisujemy sylwetki polskich osobowości, piękno architektury, krajobrazu, z którymi chodzimy po ścieżkach naszych ojców. Tak trzymać.

Tadeusz Stefański


Informacja

Przewodnicy uczestniczący w Krajowej Naradzie Aktywu Przewodnickiego PTTK oraz uczestniczący w kursie instruktorów przewodnictwa, który odbył się tydzień wcześniej w dniach 2-4.12.2001 r. również w Domu Turysty PTTK w Szczyrku, podjęli dobrowolną zbiórkę i zebrali kwotę 575 złotych, która została przekazana do Oddziału Stołecznego PTTK z przeznaczeniem na budowę witraży w kaplicy turystycznej w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz