POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

35 JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI INDYWIDUALNY RAJD PIESZY

"Szlakiem Zabytków Techniki w Polsce"
w dniach 2.01 - 30.11.2002 r.


Zgłoszenia należy przesłać na adres
Oddział PTTK przy Hucie im. T. Sendzimira S.A.
Komisja Turystyki Pieszej
Os. Stalowe 16/2
31-922 Kraków
(z dopiskiem 35 JOIRP-2002 r.)
Korespondencję prosimy przesłać tylko na adres Oddziału PTTK

Koszt uczestnictwa - 7 zł należy wpłacić na konto: Bielecki Ryszard, Os. Kombatantów 12/43, 31-630 Kraków, w PKO-BP III O/Kraków, nr 10202919-217929-270-41. Wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać koniecznie dowód wpłaty. Będzie on zwrócony wraz z kartą rajdową potwierdzającą przyjęcie na rajd.

Przebieg rajdu

Uczestnik rajdu wędruje na trasach pieszych nizinnych, opracowanych przez siebie, oraz zwiedza zabytki techniki z wykazu zabytków przygotowanych przez organizatora lub inne znane uczestnikowi. Przejście trasy należy udokumentować zdobyciem co najmniej 60 pkt. do OTP i zwiedzeniem dwóch zabytków techniki (mile widziane przez organizatorów będą opisy zabytków nie będących w wykazie). Wypełnioną kartę rajdową należy przesłać do organizatora rajdu w terminie do 31.12.2002 r., ale nie wcześniej niż po 15.10.2002 r.

Organizator w ramach wpisowego prześle uczestnikowi:

- odznakę rajdową (plakietka metalowa typu buton),
- odcisk pieczątki rajdowej.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialności.
Za ewentualne wypadki i szkody materialne zaistniałe w czasie trwania rajdu, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Do zobaczenia na trasach
ORGANIZATORZY

WYKAZ ZABYTKÓW TECHNIKI

 • Augustów - Muzeum Kanału Augustowskiego. Kanał Augustowski (śluzy)
 • Bobrza - pow. Kielce - (niedokończona z powodu powstania 1831. Największa ówcześnie huta - sezonowy punkt muzealny)
 • Bóbrka k/Krosna - Skansen Przemysłu Naftowego
 • Chabówka k/Rabki - Skansen Taboru Kolejowego
 • Chlewiska k/Szydłowca - na terenie fabryki wyrobów metalowych, zabytkowy zespół wielkopiecowy z lat 1890-92, pracujący na węglu drzewnym aż do1940 r.
 • Dychów k/Krosna Odrzańskiego - działająca elektrownia wodna z początku XX w.
 • Głusko - pow. Strzelce Krajeńskie - działająca elektrownia wodna "Kamienna" z początku XX w.
 • Jaworzyna Śląska k/Wałbrzycha - jedna z lepszych w Europie kolekcja lokomotyw parowych
 • Kanał Elbląsko-Ostródzki - pochylnia Buczeniec i niżej
 • Kraków ul. św. Wawrzyńca - Muzeum Inżynierii Miejskiej
 • Kuźniaki - pow. Końskie - ruiny wielkiego pieca i budynku fabrycznego oraz grobli na rzece Łoźnej
 • Legnica ul. Partyzantów - Okręgowe Muzeum Miedzi
 • Lubachów k/Świdnicy - działająca elektrownia wodna z lat 20/XX w.
 • Łódz - ul. Piotrkowska - Centralne Muzeum Włókiennictwa
 • Maleniec - pow. Końskie - Skansen Techniki, kuźnica z 1784 r. pracowała do1969 r.
 • Maurzyce k/Łowicza - pierwszy na świecie most spawany z 1927 r. projekt inż. Bryły
 • Mysłowice - Muzeum Pożarnictwa
 • Nietulisko Fabryczne - gm. Kunów - ruiny walcowni i zakładu mechanicznego budowanych w latach 1835-45 oraz były biurowiec administracyjny zajmowany obecnie przez szkołę
 • Nowogród k/Łomży - Muzeum Kurpiowskie
 • Pruszków ul. Prusa - Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
 • Samsonów - gm. Zagnańsk - dobrze zachowane ruiny wielkiego pieca i hal z XIX w.
 • Sielpia Wielka - pow. Końskie - Muzeum Techniki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego
 • Słupia Nowa ul. Świętokrzyska - Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
 • Sochaczew ul. Towarowa 7 - Muzeum Kolei Wąskotorowej
 • Starachowice - Muzeum Regionalne i pozostałości zakładów przemysłowych z XIX w.
 • Stara Kuźnica - pow. Końskie - XIX w. napędzana wodą kuźnica
 • Szczucin - Muzeum Drodownictwa i Maszyn Drogowych
 • Szreniawa k/Poznania - Muzeum Rolnictwa
 • Tarnowskie Góry - kopalnia zabytkowa i Skansen Maszyn Parowych
 • Ustroń ul. Hutnicza 3 - pow. Cieszyn - Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
 • Wałbrzych ul. Wysockiego - Muzeum Przemysłu i Techniki - unikatowe urządzenia wyciągowe, machiny do przemiału węgla
 • Warszawa - Pałac Kultury i Nauki - Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej
 • Wenecja k/Żnina - Muzeum Kolei Wąskotorowej
 • Wieliczka k/Krakowa - na III poziomie kopalni muzealna ekspozycja urządzeń górniczych
 • Wojciechów k/Nałęczowa - Muzeum Kowalstwa w Wieży Ariańskiej
 • Wrocław - Muzeum Poczty i Telekomunikacji
 • Zabrze - Muzeum Górnictwa Węglowego

Uczestniku zwiedź Hutę im. T. Sendzimira S.A. w Krakowie - ostatni czynny zakład w Polsce udostępniony do zwiedzania grupowo.

Informacje: Oddział PTTK przy Hucie im. T. Sendzimira S.A. w Krakowie, Os. Stalowe 16/231-922 Kraków tel/fax (0-10xx-12) 643-79-05

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz