POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

III Rajd Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego


Od 2000 r. ponownie na Pojezierzu Wałeckim regularnie w czerwcu odbywają się Rajdy Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego. W przeszłości odbyło się 16 takich Rajdów Szlakiem Zdobywców Wału Pomorskiego (od 1968 do 1984 roku). Ich organizatorem był najpierw Związek Młodzieży Socjalistycznej, a później Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W rajdach tych uczestniczyło po kilka tysięcy dziewcząt i chłopców oraz duża grupa żołnierzy. Wojsko było bowiem jednym ze współorganizatorów rajdów.

Obecnie organizowane rajdy mają już inny charakter - odrzucono całkowicie motywy polityczne sięgając jedynie do tradycji turystyczno-rekreacyjnych tej imprezy. Zadaniami rajdu będzie więc popularyzacja turystyki kwalifikowanej jako formy czynnego wypoczynku, odkrywanie uroków regionu Pojezierza Wałeckiego, poznawanie historii ziemi wałeckiej. Uczestnicy rajdu co roku mają okazję wędrować po przepięknych okolicach ziemi wałeckiej, zwiedzając m.in. pozostałości potężnych umocnień na "Górze Wisielczej" w Strzalinach, fortyfikacje i bunkry na trasie z Człopy przez Tuczno, Wałcz aż do Jastrowia, Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu.

Niewątpliwą atrakcją mogą być doświadczenia przeprowadzane na tzw. "górce magnetycznej" - gdzie auta, butelki, piłki itp. wbrew prawom fizyki wtaczają się pod górę. Niezapomniane wrażenia pozostawi też odpoczynek w dolinie rzeki Rurzycy - zaliczanej do 100 najpiękniejszych krajobrazów i atrakcji turystycznych w Polsce. W lipcu 1978 r. Rurzycą płynął ks. kardynał Karol Wojtyła, a od 1993 roku szlak Rurzycy nosi imię Jana Pawła II. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w dniach 13-16 czerwca 2002 r. Głównymi organizatorami są Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego, Pomorski Oddział Wojskowy PTTK w Wałczu i Ośrodek Kultury i Sportu w Mirosławcu.

Rajd przebiegał będzie siedmioma trasami:

- Trasa nr 1 - czterodniowa, biwakowa, trudna - dł. 70 km: Jastrowie - Sypniewo -Nadarzyce - Zdbice - Dobrzyca - Rudki - Piecnik - Toporzyk - Mirosławiec wpisowe 20 zł.)

- Trasa nr 2 - trzydniowa, kolarska - dł. 70 km: Wałcz - Strączno - Nakielno -Drzewoszewo - Piecnik - Borujsko - Wierzchowo - Żabinek - Mirosławiec (wpisowe 15 zł)

- Trasa nr 3 - trzydniowa, kolarska - dł. 70 km: Wałcz - Ostrowiec - Zdbice -Sypniewo - Nadarzyce - Dobrzyca - Rudki - Piecnik - Mirosławiec (wpisowe15 zł)

- Trasa nr 4 - trzydniowa, piesza - dł. 70 km: Człopa - Tuczno - Strzaliny - Hanki- Mirosławiec (wpisowe 15 zł)

- Trasa nr 5 - trzydniowa, piesza - dł. 70 km: Wierzchowo - Piecnik - Hanki -Kosiakowo - Mirosławiec (wpisowe 15 zł)

- Trasa nr 6 - dwudniowa, piesza - dł. 50 km: Mirosławiec - Orle - Łowicz Wałecki - Mirosławiec (wpisowe 10 zł)

- Trasa nr 7 - jednodniowa, piesza - długość 50 km: Mirosławiec - Jez. Harcerskie - Mirosławiec (wpisowe 5 zł)

W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez organizacje społeczne, szkoły, zakłady pracy, kluby itp. oraz turyści indywidualni.

Warunkiem udziału jest - dokonanie zgłoszenia do 30 maja 2002 roku na adres: Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego pl. Wolności 1 78-600 Wałcz

- wpłacenie wpisowego na konto BPKO S.A. O/Wałcz 11001265-109194-2101-111-0.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują m.in. jeden ciepły posiłek dziennie, materiały krajoznawcze, upominki, a zwycięskie grupy okolicznościowe puchary na zakończenie rajdu.

W roku 2001 w II Rajdzie Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego na wszystkich trasach uczestniczyło w sumie około 500 osób, a ostatniego dnia dołączyła ok. 60-osobowa grupa uczestników rajdu samochodowego. Uczestnicy rajdu zjechali się nie tylko z Pojezierza Wałeckiego, województwa zachodniopomorskiego i Wielkopolski, ale również z innych miast: Zgierz, Ozorków, Wrocław, Katowice, Kraków, Warszawa. W tej chwili jest to jeden z największych rajdów organizowanych w Polsce. Miłośnicy przyrody oraz wrażeń, jakie daje kontakt z potężnymi umocnieniami Wału Pomorskiego, znajdą bez wątpienia coś dla siebie.

Informacje szczegółowe:
Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego w Wałczu
tel. 0 67 250 12 20
fax 0 67 258 26 18
e-mail: walcz@um.pl

Pomorski Oddział Wojskowy PTTK
ul. Mazowiecka 1
78-600 Wałcz
tel. 0 67 258-26-09

Ośrodek Kultury i Sportu w Mirosławcu
tel. 0 67 259 50 23
tel./fax 0 67 259 59 50
e-mail: mirokis@poczta.onet.pl

Serdecznie zapraszamy do Wałcza i na Pojezierze Wałeckie
Organizatorzy

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz