POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

"Czynem zbrojnym budzili Polskę"


Z okazji 83. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, oddziały PTTK w Żarnowie i Końskich przy współpracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi oraz Urzędu Gminy w Żarnowie zorganizowały rajd dla uczczenia tego święta.

Turyści mieli do pokonania trzynastokilometrową trasę z Małachowa przez Kawęczyn, Miedzierzę, Wólkę Smolaną do Sielpi, gdzie najpierw nastąpiło otwarcie nowego, pieszego szlaku turystycznego, oznaczonego kolorem czerwonym, którego częścią była właśnie trasa.

Wyruszyło na nią blisko trzystu piechurów z województw łódzkiego i świętokrzyskiego, z takich miejscowości jak: Pabianice, Tomaszów, Szczerców, Wola Krzysztoporska, Białaczów, Ręczno, Gowarczów, Końskie, Kamienna Wola, Kielce, Skarżysko-Kamienna, Przedbórz i Żarnów, który reprezentowany był przez najliczniejszą, bo prawie osiemdziesięcioosobową ekipę. Podczas zakończenia rajdu odbył się występ zespołu artystycznego ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Żarnowie pod kierunkiem Grażyny Szafińskiej, który przedstawił program słowno- -muzyczny zatytułowany "Czynem zbrojnym budzili Polskę". Po części artystycznej odbył się konkurs historyczny związany z tematyką rajdu. Najlepszą okazała się Kamila Mendowska, uczennica gimnazjum w Ręcznie. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Kupis z gimnazjum w Żarnowie, trzecia lokata przypadła Sławomirowi Lizińczykowi z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu, a czwartą lokatę ex aequo zajęli Jakub Magdziarz z gimnazjum w Przedborzu i Paweł Król ze szkoły podstawowej w Żarnowie. Wszyscy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Oddział PTTK w Żarnowie.

Była też okazja do wręczenia odznak. Brązowe Odznaki Turystyki Pieszej otrzymały uczennice z Żarnowa: Joanna Godziątkowska z SP i Karolina Wilk z gimnazjum, zaś popularne odznaki odebrali Robert Ciekanowski z Oddziału PTTK w Żarnowie i Wioletta Ruszkiewicz z gimnazjum w tej miejscowości. Wręczono również brązową regionalną odznakę "Turysta Ziemi Koneckiej" Beacie Wrońskiej, nauczycielce gimnazjum w Żarnowie.

Wszyscy uczestnicy z rąk Włodzimierza Szafińskiego, prezesa Oddziału PTTK w Żarnowie, otrzymali pamiątkowe znaczki rajdowe, długopisy i widokówkę z przebiegiem szlaków turystycznych ziemi koneckiej. Do dyspozycji piechurów była też okolicznościowa pieczątka związana z otwarciem nowego pieszego szlaku turystycznego. W zakończeniu rajdu, w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sielpi, uczestniczyli przedstawiciele zarządu Głównego PTTK Anna Teodorczyk i Edward Jabłoński oraz Krzysztof Smak, przewodniczący Rady Gminy w Żarnowie.

Andrzej Wdowski
("Dziennik Łódzki" 13.11.2001)

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz