POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Jubileusz Oddziału Regionalnego PTTK w Białymstoku

Mamy już 10 lat!


Zima przyszła wcześnie, toteż z początkiem grudnia 2001 r. wszędzie w Białymstoku było biało i mroźno. Już wcześniej rozpoczęły się przygotowania związane z 10-leciem Regionalnego Oddziału PTTK. Czas leci szybko, gdy co rusz trzeba się skupić na realizacji poważnych zadań. Spotkaliśmy się wczesnym wieczorem 10 grudnia 2001 r. w mocno wychłodzonej sali klubowej Fabryki Przyrządów i Uchwytów. Gospodarz lokalu Tadeusz Rufiński uśmiechem "ocieplał" duże pomieszczenie. Wspólnym wysiłkiem, z przyniesionych przez siebie smakowitości, przygotowaliśmy jubileuszowy stół. Wcześniej przygotowana dekoracja świąteczna, ciepło płonące świece i subtelna muzyka nastrajały nas wspomnieniowo.


Gawędę opłatkową wygłosiła Maria Maranda

Najważniejsze akty z kalendarium oddziału za minione 10 lat przypomniała Maria Maranda. Wspomagał ją Mieczysław Żukowski, który prezesował nam przez dwie kadencje i Joasia Chmielewska, wiedząca o oddziale prawie wszystko. Niektóre najistotniejsze wydarzenia (zwłaszcza ogólnopolskie spotkania) okraszone były sympatycznymi anegdotami. Wszyscy zgodzili się, że największy postęp uzyskaliśmy w dziedzinie organizacji imprez na orientację, w zakresie krajoznawstwa i turystyki wśród osób niepełnosprawnych, a także przy prowadzeniu konkursów krasomówczych dla młodzieży szkolnej.


Były życzenia i gratulacje

Cieplej zrobiło się nam podczas składania życzeń z opłatkiem w ręku. Gawędę opłatkową wygłosiła Maria Maranda, a prezes Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK Tomasz Ostapczuk wyraził gorące podziękowania tym, którzy najaktywniej zaistnieli w działalności oddziału, wyróżniając ich odznakami, dyplomami i upominkami książkowymi.

Teraz już nic nie stało na przeszkodzie, aby zasiąść przy stole i wspominać dokonania własne i kolegów, wspólnie zaśpiewać kolędy. Chcąc wzmocnić jakość głosów, szczególnym uznaniem wyróżniliśmy... gorącą herbatę! Solo klarnetowe zapewnił Robert Panek, na akordeonie przygrywał Mieczysław Walczak i włączyły się również instrumenty mechaniczne, toteż nasz 70-osobowy chór brzmiał całkiem nieźle. Małgosia Kurkawska, urzędujący wiceprezes Zarządu Oddziału, i Joasia Konecka, pilnująca finansów - skwapliwie dogadzały gościom jubileuszowej biesiady.

Oby w przyszłości udawało się zrealizować wiele dokonań i przeprowadzić imprezy, które jeszcze mocniej związałyby naszą PTTK-owską wspólnotę!

Maria Maranda

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz