POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Harmonogram realizacji wniosków KNATP


Krajowa Narada Aktywu Turystyki Pieszej PTTK, która odbyła się w Warszawie 17 listopada 2001 r. przyjęła następujące wnioski do realizacji przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK w trakcie kadencji 2001-2005:

L.p. Treść wniosku Realizacja
1. Zrealizować przedstawione kierunki działania Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK na nową kadencję komisji Realizowane sukcesywnie przez KTP
2. Zrealizować program obchodów pięćdziesięciolecia Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK zaproponowany przez ustępującą komisję Realizowane przez KTP w 2002 r.
3. Wspierać Zarząd Główny PTTK w rozmowach z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mających na celu zrównanie społecznej kadry programowej naszego Towarzystwa z instruktorami i trenerami dyscyplin sportowych w zakresie organizacji imprez rekreacyjnych Realizowane sukcesywnie przez KTP oraz oddziałowe KTP i przodowników TP
4. Poczynić kroki mające na celu ułatwienie uprawiania turystyki pieszej zdobywanie Odznak Turystyki Pieszej przez osoby niepełnosprawne Realizowane przez KTP i od lata 2001, przygotowywana jest narada z udziałem Rady ds. niepełnosprawnych
5. Doprowadzić do spotkania z Komisją Jeździecką w celu zróżnicowania przebiegu szlaków pieszych i jeździeckich Do realizacji przez KTP w 2002 r.
6. Pozyskiwać w szerszym niż dotychczas stopniu kadrę nauczycielską do działalności w turystyce pieszej sukcesywnie (zespół ds. nauczycieli na zlocie) Realizowane przez KTP oraz OKTP
7. Kontynuować działalność Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK popularyzującą rocznice ważnych wydarzeń historycznych w działalności terenowych komórek turystyki pieszej Realizowane przez KTP sukcesywnie w ciągu kadencji
8. Dążyć do uatrakcyjnienia imprez pieszych w celu szerszej ich popularyzacji wśród młodzieży szkolnej Do realizacji przez oddziałowe KTP
9. Szerzej eksponować dorobek kadry turystyki pieszej, jej możliwości organizatorskie i wiedzę za pośrednictwem mediów Realizowane przez KTP oraz OKTP

Opracowanie:
W. Majdewicz, S. Łuć

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz