POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Dolnośląskie spotkanie przewodnickie


Już po raz dziesiąty spotkali się 5. stycznia br. dolnośląscy przewodnicy na opłatku urządzonym dzięki gościnie ks. dr. Józefa Patera we wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym, którego jest on dyrektorem.

W atmosferę niedawnych świąt wprowadził chór "Szumiące Jesiony" Akademii Rolniczej, ciepło przyjęty przez licznie zebranych przedstawicieli większości kół przewodnickich z województwa dolnośląskiego. Potem nastąpiły przemówienia i życzenia, które zainicjował Jego Eminencja ks. kardynał Henryk Gulbinowicz - metropolita archidiecezji wrocławskiej Kościoła rzymskokatolickiego. Może najbardziej przypadło do gustu wszystkim Jego życzenie, wyrażone w żartobliwej formie: "Niech nikt nie waży się odejść z tego grona przed następnym opłatkiem w 2003 r.!" Kontynuując niedawno zainicjowaną tradycję ekumenicznego charakteru opłatkowych spotkań, następnym składającym życzenia był ogromnie sprzyjający przewodnikom Jego Ekscelencja ks. Ryszard Bogusz - biskup diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Głos zabrał też, traktowany z wielką sympatią jako jeden z tego grona, ks. dr Jerzy Pawlik, znany z wszechstronnej działalności działacz PTTK, który zdawał egzamin przewodnicki w 1934 r. i który 12 lipca br. będzie we wrocławskiej katedrze świętował 60. rocznicę swoich święceń kapłańskich - otrzymanych właśnie w niej. Wystąpił i prof. Jan Waszkiewicz - pierwszy marszałek dolnośląski, którego ojciec Tadeusz był jednym z prezesów tutejszego Zarządu Okręgu PTTK. Po złożeniu życzeń przez prezesa Dolnośląskiej Federacji Przewodnickiej PTTK dr. Tadeusza Jurka nastąpiła ich wymiana między uczestnikami, a potem serdeczne rozmowy przy wspaniałych wypiekach chlebowych, ofiarowanych przez starszego cechu spożywczego w imieniu wrocławskich piekarzy i cukierników. Z radością przyjęto nowinę o nowelizacji przepisów o przewodnictwie, w której zniesiono wydumany podział Sudetów na dwie części. Środowisko czeka na dalsze doskonalenie prawa, ale to tematy przeznaczone na inne spotkania.

Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz