POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Lubimy wędrować


Rozpoczął się nowy rok szkolny 2001/2002, a z nim ruszyły na trasy rajdowe szkolne koła turystyczne ze szkół miasta i gminy Warka.


Na trasie rajdu "Kwitnce Jabłonie", fot. T. Mitura

Ubiegły rok szkolny zakończyliśmy XXXVI Zlotem Młodzieży "Kwitnące Jabłonie". Zlot ten został przygotowany przez Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, którego opiekunami są Teresa Mitura i Bożena Sobieraj. Organizatorem był Oddział PTTK im. Wiktora Krawczyka w Warce. Zlot odbył się w dniu 12 maja 2001 r. Trasa wiodła z Warki przez Krężel do Zalesia na terenie gminy Chynów. Jak zawsze, chętnych nie brakowało; byli uczniowie ze szkół podstawowych w Warce, Nowej Wsi, Watraszewie, Zalesiu, Woli Boglewskiej, Chynowie oraz gimnazjaliści z Warki i Chynowa. Zabawa była - mówiąc żargonem uczniowskim - "super, super, super!". Przede wszystkim egzamin zdała pogoda, słońce towarzyszyło nam nie tylko na trasie pieszej i rowerowej, ale również w trakcie konkursów, które odbywały się na terenie PSP w Zalesiu.


Konkurs piosenki turystycznej

Uczestnicy rajdu mieli okazję wykazać się wiadomościami w konkursie historycznym o gminie Chynów, wziąć udział w konkursach sprawnościowych (bieg w workach, bieg sprawnościowy i rzut piłeczką do kosza) oraz zaśpiewać dowolnie wybraną piosenkę turystyczną. Wszystkie konkursy były punktowane, a suma punktów decydowała o kolejności miejsc. Było o co walczyć - główną nagrodą był ufundowany przez wójta gminy Chynów, Grzegorza Górskiego, piękny puchar. Zdobyła go drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce. Gratulujemy!

Tak zakończyliśmy ubiegły rok szkolny, natomiast nowy rozpoczęliśmy XXXI Rajdem Południowego Mazowsza o puchar wójta gminy Stromiec. I znowu świetna zabawa. Tym razem oprócz wędrówki po drogach gminy Stromiec, wysłuchaliśmy przy ognisku gawędy leśniczego, pana Czachowskiego, w kościele w Stromcu uczestniczyliśmy w pięknym koncercie światowej sławy skrzypka - Konstantego Andrzeja Kulki oraz programie słowno-muzycznym o Prymasie Tysiąclecia Stefanie Wyszyńskim. Na koniec była grochówka i rozstrzygnięcie konkursu krajoznawczego.


Walka o każdy punkt

Wracaliśmy co prawda już w deszczu, ale jednak zadowoleni z mile spędzonego czasu. Spędziliśmy go na wesołej zabawie, świetnej rozrywce, a przy okazji poznaliśmy piękno naszego regionu, jego historię, tradycję i kulturę. Naprawdę warto brać udział w życiu rajdowym naszego miasta i gminy.

Teresa Mitura, Bożena Sobieraj

Od redakcji

Gdy poważne zespoły radzą i podejmują uchwały, co zrobić, aby uatrakcyjnić, zachęcić, przyciągnąć, działacze z prawdziwego zdarzenia nie mają takich dylematów. Po prostu planują kolejne imprezy i nie czekając na pomoc, własną pracą, zaangażowaniem, realizują swoje plany, dając dzieciakom z małych miejscowości radość i ucząc ich przy okazji ojcowizny. I ta radość z pieszej wędrówki, biegu w workach, trzeciego miejsca w konkursie krajoznawczym jest często większa niż z wyprawy do Eurodisneylandu ich kolegów z wielkich miast. Chwała więc tym wszystkim, którzy potrafią i chcą coś zrobić dla innych nie oglądając się na apanaże i korzyści. Chwała władzom terenowym, które takie działania wspierają. A wszystkich zagubionych i wątpiących w przyszłość turystyki młodzieżowej zachęcam do wybrania się do Warki, Żarnowa, czy setki innych miejscowości, gdzie za słowem (albo i bez niego) idą czyny.

Stanisław Łuć

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz