POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

"Dziękuję za inicjatywę nadania szkole we Wrociszewie imienia Kardynała Prymasa Wyszyńskiego.
Kto, jak kto, ale Wrociszew ma do tego pierwszorzędne prawo.
Sługa Boży często o Wrociszewie wspominał.
Sam byłem razem z Nim na grobie ojca Stanisława".
Józef Kardynał Glemp
Prymas Polski

Prymas Tysiąclecia patronem szkoły we Wrociszewie


Mała miejscowość Wrociszew, położona w pobliżu Warki, ma bardzo długą i bogatą historię. Pierwsza wzmianka dotycząca tej miejscowości to wydany w 1297 r. przez księcia mazowieckiego Bolesława przywilej potwierdzający wcześniejsze nadania. Zachowały się liczne dokumenty z XV wieku w miejscowej parafii, która wchodziła w skład diecezji poznańskiej. Rozwój Wrociszewa był możliwy dzięki ofiarności znanego na Mazowszu rodu Michałowskich herbu Jasieńczyk, zamieszkującego pobliski Michałów. Dzięki nim w połowie XVI wieku wybudowano we Wrociszewie szkołę, plebanię i szpital. Wkrótce powstały browar i karczmy, które dostarczały środków na utrzymanie szpitala i szkoły. Wiek XVIII przyniósł Polsce wiele zniszczeń.. Wrociszew spłonął w 1782 r. i nigdy nie powrócił do dawnej świetności. W 1816 r. uruchomiono szkołę jednoklasową, która dopiero w okresie międzywojennym stała się szkołą siedmioklasową. Dla potrzeb tej szkoły wybudowano w 1939 r. nowy piętrowy budynek.

W 1918 r. przybył do Wrociszewa wraz z rodziną Stanisław Wyszyński. Był on przez trzydzieści lat organistą w miejscowym kościele, a jego córka Stanisława w latach 1921-1923 pracowała w szkole jako nauczycielka. Najstarsi mieszkańcy Wrociszewa wspominają młodego kleryka, a później kapłana Stefana Wyszyńskiego, który często odwiedzał rodzinę, tu spędzał swoje wakacje i urlopy. Później jako biskup, kardynał i prymas również znajdował czas, aby odwiedzić swojego ojca. Także po latach, już po śmierci swego ojca, przyjeżdżał, aby złożyć hołd przy jego mogile. Te wizyty prymasa we Wrociszewie łączyły się ze wspólną modlitwą i często serdeczną rozmową z mieszkańcami wioski. Kiedyś kardynał Wyszyński powiedział do swoich rozmówców: "Naród jest silny w wierze, tylko naród wierzący wie, czego chce". Pracownik administracji kościelnej Władysław Rączka wspomina jak kardynał Wyszyński szukał schronienia we Wrociszewie przed okupantami hitlerowskimi, a później przed komunistami.

Wrociszewska szkoła reprezentuje wysoki poziom nauczania. Jej wychowankowie uzyskują bardzo dobre wyniki w ciągu dalszej nauki, a wielu ukończyło wyższe uczelnie. Oddział PTTK im. Wiktora Krawczyka w Warce od lat współpracuje z tą szkołą. Tu działa prężne Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, a jego członkowie biorą udział w wielu rajdach i zlotach. Szkoła stanowi dla nas bazę materialną, tu kończymy nasze imprezy, tu również często korzystamy z noclegów podczas imprez wielodniowych. W czerwcu 2000 r. wystąpiliśmy do społeczności szkolnej z wnioskiem o przyjęcie imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Inicjatywa nasza spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Bardzo przychylnie do tej propozycji odniósł się prymas Polski kardynał Józef Glemp, który w piśmie z dnia 22 września 2000 r. do prezesa Zarządu Oddziału PTTK napisał: "Dziękuję za inicjatywę nadania szkole we Wrociszewie imienia Kardynała Prymasa Wyszyńskiego. Kto, jak kto, ale Wrociszew ma do tego pierwszorzędne prawo. Sługa Boży często o Wrociszewie wspominał. Sam byłem razem z Nim na grobie ojca Stanisława".

Szkoła przystąpiła do energicznych prac przygotowawczych. Na lekcjach wychowawczych przypominano osobę przyszłego patrona. Młodzież szkolna zbierała wśród najstarszych osób w parafii wspomnienia o Prymasie Tysiąclecia, zbierała materiały do okolicznościowej wystawy. Jednocześnie ruszyły prace porządkowe i remonty. W ostatnie wakacje nauczyciele i młodzież szkolna wraz z rodzicami poświęcili wiele dni na porządkowanie terenu wokół szkoły, malowanie bram, ogrodzenia, budynków gospodarczych, sprzątanie i dekorowanie pomieszczeń szkolnych.

Nadszedł piękny jesienny dzień, 27 września 2001 r. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez kardynała Józefa Glempa. W świątyni obok nowego sztandaru szkoły, stanął sztandar oddziału PTTK, a dalej sztandary zaprzyjaźnionych szkół. W wygłoszonej homilii prymas Józef Glemp przedstawił zasługi Patrona dla Kościoła w Polsce i podkreślił doniosłość chwili w życiu szkoły. Następnie dokonał aktu poświęcenia sztandaru. Po zakończonym nabożeństwie wszyscy przeszli na teren szkoły, pięknie odnowionej i udekorowanej. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, a wśród nich senator RP Zbigniew Gołąbek, marszałek województwa mazowieckiego Zbigniew Kuźmiuk, kurator oświaty Helena Szczepkowska, władze samorządu powiatu i gminy. Okolicznościowy list z życzeniami przysłała Barbara Labuda - minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Na program tej części uroczystości złożył się krótki rys historyczny szkoły wygłoszony przez dyrektor Honoratę Małoszycką, odczytanie uchwały Rady Miejskiej o nadaniu Publicznej Szkole Podstawowej we Wrociszewie imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego i przekazanie przez rodziców chrzestnych reprezentujących Komitet Rodzicielski sztandaru szkolnego. Podniosłym momentem uroczystości było ślubowanie młodzieży złożone na sztandar. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy z wizerunkiem Patrona szkoły dokonali przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych z udziałem przedstawiciela naszego Towarzystwa. Wyróżnieniem tym został uhonorowany niżej podpisany. Poświęcenia tablicy dokonał prymas Polski. Z okazji tej uroczystości Zarząd Główny PTTK nadał szkole medal "Za Pomoc i Współpracę". Wręczenia medalu dokonał Jarosław Górski, prezes zarządu oddziału.

Część artystyczna w wykonaniu młodzieży i wspólne zwiedzenie wystawy poświeconej Patronowi i historii szkoły było uwieńczeniem tego pięknego święta.

Władysław Gwardys

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz