POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

II Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów


W dniach 31 stycznia do 3 lutego 2002 r. odbywał się na terytorium Republiki Czeskiej w Jesenikach II Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów.

Zloty międzynarodowe są organizowane przez Klub Czeskich Turystów, Klub Słowackich Turystów oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Pierwszy z nich odbył się w okolicach Czadcy na Słowacji, kolejny również czerpał z bogatej tradycji zlotów czeskich, a przede wszystkim - słowackich. Zloty międzynarodowe są doskonałą okazją dla promocji regionu, w którym się odbywają, więc mają silne poparcie miejscowych władz samorządowych.

W zlocie w Jesenikach wzięło udział ponad 1000 uczestników, w tym najwięcej, bo około 700 ze Słowacji (był to bowiem równoczesny XXXVI Zimowy Zlot Słowacki) i około 100 z Polski. Pomimo pięknej, wiosennej pogody, która panowała tej zimy, szereg proponowanych tras narciarskich było licznie odwiedzanych przez zadowolonych uczestników. Odbywały się również wycieczki na trasach pieszych oraz odbył się kolejny zimowy obóz pod namiotami, gdzie w śniegu topniejącym w ciągu dnia, a zamarzającym nocą, "przezimowało" około 100 amatorów tego typu wrażeń. Do atrakcji zlotu należał przejazd pociągiem "retro" przez najwyżej leżącą przełęcz w Czechach - Ramzową (759 m n.p.m.). W trakcie zakończenia zlotu, które odbyło się w trakcie "balu papuciowego", została przekazana sztafeta zlotów międzynarodowych delegacji Oddziału PTTK w Bielsku-Białej w osobach: wiceprezesa Oddziału Jana Gorczycy i przewodniczącego Oddziałowej KTN Edmunda Brzozowskiego.

bw.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz