POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK przedstawia

Instruktorzy fotografii krajoznawczej
Helena i Bolesław JURKOWIE


Helena i Bolesław Jurkowie członkami PTTK są od 1956 r. Fotografują od 1960 r., od 1969 r. wyłącznie na diapozytywach. Za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury otrzymali dyplomy Ministerstwa Kultury i Sztuki, a Helena Jurek odznakę Zasłużony Działacz Kultury. Są instruktorami fotografii krajoznawczej, przodownikami górskiej odznaki turystycznej i odznaki turystyki pieszej, są też strażnikami ochrony przyrody.

Organizowali ogólnopolskie przeglądy zestawów przezroczy: "Diakraj" (1974-1980), "Diatest" (1979-1985) i "Góry" (1981-1985). W latach 1972-1980, uczestnicząc w ogólnopolskich konkursach, zdobywali w Gdańsku w konkursie "Diakraj" złote medale i trzykrotnie Grand Prix w Lublinie w konkursie "Biosfera", zawsze pierwsze nagrody. Są współautorami albumu Polskie Parki Narodowe. Współpracują z periodykami "Poznaj swój kraj" i "Przyroda Polska". Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne nadało im w 1983 r. godność Członków Honorowych. Otrzymali kilkadziesiąt dyplomów i listów gratulacyjnych za osiągnięcia w pracy społecznej w upowszechnianiu fotografii krajoznawczej. Pokazów autorskich i prelekcji krajoznawczych na terenie całej Polski do roku 2000 mieli ponad 3800.

Wszystkich zasług i dokonań nie sposób wyliczyć. Są najbardziej wszechstronnymi fotografami-krajoznawcami. Mają w swoim archiwum wszystko: krajobrazy i rośliny chronione Polski, podziemia kopalni soli w Bochni i wnętrza jaskiń jurajskich, twórców ludowych i obyczaje świąteczne różnych regionów. Nie ma w Polsce miejsc krajoznawczo ważnych, z których nie mieliby zdjęć. Fotografowali długo przed oficjalnym przyzwoleniem władz (i pokazywali na spotkaniach i prelekcjach) rozpadające się dworki i dwory polskie. W jednym z zestawów demaskowali "fakty i prawdy o odnowie i rewaloryzacji zabytków Krakowa", pokazując podwórka i zrujnowane wnętrza krakowskich zabytkowych kamieniczek ukryte za pięknie pomalowanymi fasadami. Fotografowali mistrzów - ludwisarzy, fotografowali mistrzynie malujące choinkowe bombki, fotografowali drewniane kościółki, cerkiewki i meczety...

W swoim archiwum mają ponad trzysta tysięcy diapozytywów uporządkowanych w 110 seriach krajoznawczych. Za wybitne osiągnięcia organizacyjne i artystyczne w dziedzinie fotografii krajoznawczej zostali uhonorowani tytułami: Helena - Fotograf Krajoznawca Polski, Bolesław - Honorowy Fotograf Krajoznawca Polski. W 1998 r. Helena Jurek otrzymała najwyższe odznaczenie przyznawane przez Komisję Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK: Nagrodę Honorową im. Fryderyka Kremsera.

Zofia Lubczyńska
Fot. H. i B. Jurkowie


Malarka Maria Jasińska, Paszyn

"Pucheroki" Bibice k. Krakowa

Twórca ludowy Jan Malik

Malarka Janina Kruk, Zalipie

Fort Bolestraszyce

Odpoczynek przy źródle

 

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz