POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Komisja Fotografii Krajoznawczej XV kadencji wybrana


Na dorocznym, najważniejszym spotkaniu polskich fotografów krajoznawców - Forum Fotografii Krajoznawczej - w tym roku połączonym z Krajową Naradą Aktywu Fotografii Krajoznawczej, oprócz promocji nowych instruktorów fotografii krajoznawczej, dyskusji oraz wymiany doświadczeń - wybrano na kolejną kadencję sześcioosobową Komisję Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. rzewodniczącą została Zofia Lubczyńska z Jastrzębia Zdroju, wiceprzewodniczącym i prowadzącym Referat Weryfikacyjny Odznaki Fotografii Krajoznawczej i Instruktorów Piotr Joszko z Chorzowa, sekretarzem Andrzej Danowski z Łodzi. Pozostali członkowie to: Henryk Hadasz z Kędzierzyna, Jerzy Maciejewski z Wrocławia i Grzegorz Podbiał z Kołobrzegu.

W poczet instruktorów fotografii krajoznawczej przyjęto: Romana Hlawacza z Opola, Czesława Dziadusia z Jarosławia i Waldemara Ksenia z Kielc. Nagrody Honorowe im. Fryderyka Kremsera za twórczość w dziedzinie fotografii krajoznawczej otrzymali: Tadeusz Szafarczyk i Tadeusz Jan Chmielewski. W sytuacji recesji gospodarczej, konieczności ograniczania wydatków i powszechnego zubożenia społeczeństwa - dyskusja na forum skupiała się głównie wokół strategii działania komisji na lata 2002-2005 - co robić, aby przetrwać i zachować, znaczący przecież dorobek poprzedników.

Za najważniejsze kierunki działania KFK ZG PTTK na XV kadencję Forum uznało: upowszechnianie wiedzy o fotografii krajoznawczej, rozszerzenie działań na rzecz młodzieży, upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi, utworzenie wirtualnej Galerii Polskiej Fotografii Krajoznawczej i zacieśnienie współpracy ze wszystkimi statutowymi komisjami ZG PTTK.

Zofia Lubczyńska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz