POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Wspomnienie z Augustowa


XXIV Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Krasomówczego dla uczniów liceów ogólnokształcących i średnich szkół zawodowych pod hasłem "Krajoznawstwo źródłem tożsamości narodowej" odbyły się 27 października 2001 r. w gościnnych murach Osiedlowego Domu Kultury w Augustowie.

Młodzi krasomówcy spędzili wieczór poprzedzający konkurs przy PTTK-owskim ognisku w ośrodku żeglarskim. Wysłuchali gawędy przewodnickiej o niezwykłym bogactwie historycznym i przyrodniczym Augustowa i okolic. Wyraźnie tym podbudowani tworzyli podczas konkursu własne, interesujące wizje krajoznawcze: o Studzienicznej jako niezwykle ciekawym miejscu pielgrzymek, o szczególnych odkryciach wakacyjnych ważnych w życiu młodego człowieka, o znanych osobowościach Podlasia, takich jak Tadeusz Rakowiecki czy Edward Redliński, którzy kochają piękno w każdej jego postaci. Przywołany został także w ciekawej wypowiedzi sam Marszałek Józef Piłsudski. Po raz kolejny wspomniano także - jako twórcę aktualnych po dziś dzień wzorów umiłowania ojczyzny i szacunku do codziennej pracy ku ogólnemu dobru - Zygmunta Glogera.

Jak to młodzi krajoznawcy z właściwą sobie żarliwością potrafią, zaproszono nas na randkę z Ratuszem w Bielsku Podlaskim, na urokliwy spacer ulicami Białegostoku. Inni wybrali opowieści bardziej liryczne, aby zachwycić nas "czarem opadających mgieł" Podlasia bądź osobliwościami biebrzańskiej doliny. Popularny ziemniak - wraz ze swymi rozterkami i czysto ludzkim oglądem otaczającego nas świata - stał się prawdziwym bohaterem kolejnej wypowiedzi. On też jest istotą żywą, czującą, chce być doceniony. Tak samo zresztą, jak na mapie podlaskich zabytków docenienia wymaga cerkiew prawosławna w Białowieży. Usłyszeliśmy też o cierpieniu, ba! o całej historii pewnego męczennika - tj. chleba, w przepięknej wypowiedzi jednej z łomżyńskich uczestniczek konkursu. Mieliśmy również możność poznać tajemniczą moc jeziora Wigry.

Powszechny aplauz wywołała Urszula Biegańska niebanalnie opowiadając, że Jej miejsce na ziemi - to wieś Jałówka. Mówiła przy tym niezwykle obrazowo, emocjonalnie, toteż nic dziwnego, że zdobyła Nagrodę Publiczności oraz wygrała - wraz z Łukaszem Szamretą - konkurs improwizacji. Oboje pojadą zatem w listopadzie br. na ogólnopolskie eliminacje konkursu krasomówczego do Golubia-Dobrzynia. Będą tam reprezentować województwo podlaskie. Życzymy im sukcesów! Dziękujemy także Oddziałowi PTTK w Augustowie oraz pani Jadwidze Dzienis, kierowniczce domu kultury, za serdeczne przyjęcie.

Maria Maranda

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz