POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Pożegnanie Tadeusza Dorawskiego


Wdniu 18 stycznia 2002 r. pożegnaliśmy zmarłego kilka dni wcześniej naszego Kolegę, Członka Honorowego PTTK, doktora praw Tadeusza Dorawskiego. W swej długiej, bo blisko 93-letniej, drodze życiowej, dużo czasu poświęcał sprawom górskim i organizacyjnym, najpierw w PTT, później w PTTK. Był bratem doktora rentgenologa Jana Kazimierza Dorawskiego - taternika i andynisty. Uprawiał czynnie turystykę górską i narciarską, dopóki siły i zdrowie na to Mu pozwalały. Był przodownikiem turystyki górskiej PTTK oraz przodownikiem turystyki narciarskiej PTTK. W czasie Krajowej Narady Aktywu Narciarskiego PTTK w 1993 r. otrzymał godność Honorowego Przodownika Narciarskiego PTTK. W naszej organizacji wykorzystywał swą rozległą wiedzę i umiejętności prawnicze, był autorem lub współautorem wielu aktów prawnych, które normują działalność PTTK do dnia dzisiejszego. Przez kilka kadencji był prezesem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK. Pełnił również funkcję wiceprezesa Zarządu Okręgu PTTK w Krakowie.

Licznie zebrani: rodzina, przyjaciele i koledzy z PTTK odprowadzili Zmarłego na Jego ostatniej drodze, w mroźny piątek 18 stycznia. Nad otwartym grobem pochyliły się trzy sztandary Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: Zarządu Głównego, byłego Zarządu Wojewódzkiego oraz Oddziału Krakowskiego. W imieniu kolegów PTTK- -owców przemówili: członek Prezydium Zarządu Głównego i prezes Oddziału Krakowskiego Jerzy Kapłon oraz członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK Janusz Satora.

bw.


Pogrzeb T. Dorawskiego.
Przemawia J. Kapłon członek prezydium ZG PTTK,
wieniec składa członek GSK J. Satora.
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz