POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (5)/2002
ISSN 1642-0853

Doroczny Dolnośląski Zlot Piechurów


W dniach 27-28 października 2001 r. odbył się XXXVII Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej. Organizatorem tegorocznego zlotu był oddział PTTK im. dr. M. Orłowicza w Międzygórzu oraz Komisja Turystyki Pieszej przy oddziale. Zlot był dofinansowany przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Udział wzięło czterdziestu trzech przodowników TP. Większość z nich dojechała pociągiem do Bystrzycy Kłodzkiej, a stąd autokarem przez Wilkanów dotarli do Międzygórza - naszego miejsca zakwaterowania w OW "Widok". Na trasie swą pracę przewodnika rozpoczął nasz kolega - przodownik TP Mieczysław Maciołek. Po zakwaterowaniu nastąpił wyjazd do Czech, gdzie zwiedziliśmy bogate w zbiory Muzeum Miejskie i zabytkowy rynek w Kraliku, a także wznoszący się na wzgórzu nad miastem klasztor. W drodze powrotnej zwiedziliśmy jeszcze rynek w Międzylesiu.

Po powrocie z wycieczki odbyły się obrady plenarne zlotu, które prowadził przewodniczący Dolnośląskiej Komisji Turystyki Pieszej Henryk Antkowiak. Oddział PTTK w Międzygórzu reprezentował prezes Józef Czernicki. W zlocie uczestniczył też Honorowy Członek PTTK, Teofil Ligenza vel Ozimek. Podczas obrad omówione zostały różne sprawy dotyczące turystyki pieszej na Dolnym Śląsku oraz plany na najbliższy okres. Po zakończeniu dyskusji wyświetlone zostały przez H. Antkowiaka przezrocza z własnych wypadów turystycznych na "księżycową" Lanzarotę Wysp Kanaryjskich, do Wiednia, Paryża i Wilna. Następnego dnia o godz. 7.00 odbyła się msza w kościele pw. św. Józefa w Międzygórzu, a po śniadaniu wyruszono na dalszą trasę wycieczkową. Przez Nową Wieś, gdzie zwiedzono odnowiony kościół Najświętszej Marii Panny, dalej ruiny zamku Szczerba w Gniewoszowie i tzw. Autostradą Sudecką uczestnicy dojechali do schroniska PTTK na przełęczy Spalona, gdzie wszyscy chętnie wypili gorącą herbatę. Przy mglistej już pogodzie, ale w dobrym nastroju, kontynuowaliśmy zwiedzanie jadąc przez Starą Bystrzycę do Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie zwiedziliśmy jeszcze Muzeum Filumenistyczne i obejrzeliśmy pręgierz przy Małym Rynku. W autokarze, już w Bystrzycy Kłodzkiej, przewodniczący - Henryk Antkowiak dokonał oficjalnego zamknięcia zlotu. W podsumowaniu stwierdził, że zlot był bardzo dobrze zorganizowany i może być wzorem dla następnych organizatorów, jednocześnie dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do jego sprawnego przebiegu. Na miłą atmosferę podczas całej imprezy miał swój duży wpływ przewodnik Mieczysław, okraszający ciekawostki turystyczne dowcipnymi anegdotami. Osobne podziękowania należą się Józefowi Czernickiemu czuwającemu nad całością imprezy. Ostateczne zakończenie zlotu nastąpiło na stacji PKP w Kłodzku.

Stanisław Horbacewicz

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Ewa Stempniewicz