POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

W numerze m.in.:

Na szlakach PTTK

Sprawy oddziałów PTTK

Trybuna komisji

Tacy sami

Z historii Towarzystwa

Od naszych korespondentów

Sprawy organizacyjne

Kontakty zagraniczne

Życie gospodarcze

Bliżej z paragrafem

Odeszli od nas

Propozycje

Z księgarskiej półki

DODATKI

Specjalna wkładka z uchwałami władz naczelnych PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś