POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Nad Warszawą


Jerzy Pawlak, Nad Warszawą. Warszawskie Termopile 1939 i 1944, (t. 9), Warszawa 2001, 181 s.; ISBN 83-87545-36-8, cena 25 zł

Wydawca: Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945", ul. Kazimierzowska 62/64, 02-543 Warszawa, tel. (0-22) 635-99-37

Publikacja poświęcona jest walce polskich lotników w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r. oraz lotniczej pomocy dla powstańczej Warszawy w 1944 r., jaką niosły polskie i alianckie załogi samolotów.

Książka została wydana przy pomocy finansowej Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

okladka

Seria WARSZAWSKIE TERMOPILE:

  • T. 1: E. Ajewski, L. L. Bartelski, J. Powałkiewicz, Mokotów, Warszawa 1998, 127 s., cena 10 zł
  • T. 2: S. Kopf, Powiśle, Warszawa 1999, 104 s., cena 20 zł
  • T. 3: J. Kulesza, Starówka, Warszawa 1999, 216 s., cena 25 zł
  • T. 4: L. Bartelski, J. Powałkiewicz, J. Jagielski, Getto, Warszawa 1999, 191 s., cena 25 zł
  • T. 5: K. Mórawski, K. Oktabiński, L. Świerczek, Żoliborz -- Bielany, Warszawa 1999, 143 s., cena 25 zł
  • T. 6: K. Mórawski, K. Oktabiński, L. Świerczek, Wola, Warszawa 2000, 231 s., cena 25 zł
  • T. 7: I. Maliszewska, St. Maliszewski, Śródmieście Północne, Warszawa 2000, 200 s., cena 25 zł
  • T. 8: L. M. Bartelski, J. Powałkiewicz, Praga, Warszawa 2000, 184 s., cena 25 zł

Wydawnictwa są do nabycia w następujących miejscach:
Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945", ul. Kazimierzowska 62/64, 02-543 Warszawa, tel. (0-22) 848-09-23,
ASKON Sp. z o.o., ul. Stawki 3/1, 00-193 Warszawa, tel. (0-22) 635-99-37,
Związek Powstańców Warszawskich 00-238 War- szawa, ul. Długa 22, tel. (0-22) 635-67-83, 831-60-05.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś