POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Uchwała nr 477/2001

Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia terminów Regionalnych Konferencji Oddziałów PTTK


Realizując postanowienia § 2 pkt 4 uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 131/XIV/2000 z dnia 17 czerwca 2000 r. oraz uwzględniając propozycje skierowane do ZG PTTK przez Komitety Organizacyjne Regionalnych Konferencji Oddziałów PTTK -- Prezydium Zarządu Głównego PTTK zatwierdza poprawiony następujący terminarz Regionalnych Konferencji Oddziałów PTTK:

 • 31 marca (sobota) -- województwa lubuskiego
 • 7 kwietnia (sobota) -- województwa warmińsko-mazurskiego
 • 8 kwietnia (sobota) -- województwa lubelskiego
 • 21 kwietnia (sobota) -- województwa świętokrzyskiego
  • województwa podlaskiego
  • województwa podkarpackiego
  • województwa łódzkiego
 • 28 kwietnia (sobota) -- województwa pomorskiego
 • 12 maja (sobota) -- województwa wielkopolskiego
  • województwa kujawsko-pomorskiego
  • województwa opolskiego
 • 13 maja (niedziela) -- województwa zachodniopomorskiego
 • 26 maja (sobota) -- województwa mazowieckiego
 • 2 czerwca (sobota) -- województwa dolnośląskiego
 • 10 czerwca (sobota) -- województwa śląskiego
 • 16 czerwca (sobota) -- województwa małopolskiego

Uchyla się terminarz Regionalnych Konferencji Oddziałów PTTK stanowiący załącznik nr 1 do uchwały ZG PTTK nr 131/XIV/2000 z 17 czerwca 2000 r. zastępując go terminarzem zatwierdzonym przez Prezydium ZG PTTK niniejszą uchwałą.

Prezydium Zarządu Głównego PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś