POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Sztafeta turystyczna Euro Ramblers Rally' 2001


W dniach 5-8 października 2000 r. w Międzynarodowym Schronisku Młodzieżowym "De Peerdevisser" w Oostduinkerke koło Koksijde w Belgii (Zachodnia Flandria) odbywał się 31 Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Wędrowników (ang. European Ramblers' Association -- ERA) zrzeszającego przeszło 5 mln turystów z 57 stowarzyszeń turystycznych z 27 państw Europy. Europejskie Stowarzyszenie Wędrowników (ang. ERA -- European Ramblers' Association, niem. EWV -- Europäische Wandervereinigung, franc. FERP -- Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre) jest międzynarodową organizacją turystyczną założoną w 1969 r. ERA została utworzona w Niemczech, aby działać jako międzynarodowa organizacja patronacka dla wszystkich większych narodowych organizacji turystycznych w Europie, by mówić wspólnym głosem w imieniu wszystkich turystów w Europie, służyć im pomocą oraz zapewnić turystom i ich stowarzyszeniom pomoc w zmierzaniu do Wspólnoty Europejskiej.

Polska należy do ERA od 1990 r., z tym że nieoficjalne kontakty utrzymywano z ERA co najmniej od 1983 r. W tegorocznym kongresie ERA uczestniczyła 3-osobowa delegacja polska w składzie: Marek Staffa -- wiceprezes ZG PTTK, przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, Halina Drabik-Ziegler z biura ZG PTTK i Jerzy Kwaczyński -- przewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK.

W ramach konferencji podsumowano całoroczną pracę poszczególnych państw w zakresie znakowania dalekobieżnych szlaków europejskich i zatwierdzono projekty szlaków na lata 2000-2001.

Przy okazji warto więc przypomnieć, że po terenie Polski przebiegają cztery europejskie szlaki dalekobieżne:

 • E3: Atlantyk-Ardeny-Ren-Sudety-Karpaty-Morze Czarne (ok. 8000 km),
 • E8: Morze Północne-Men-Dunaj-Karpaty-Rodopy-Bosfor (ok. 3000 km),
 • E9: Szlak Wybrzeża: Atlantyk-Morze Północne-Morze Bałtyckie (ok. 5000 km),
 • E11: Morze Północne-Harz-Brandenburgia-Mazury (ok. 2100 km).

Ideą europejskich szlaków dalekobieżnych jest umożliwienie poznawania najciekawszych miejsc w Europie oraz integrowanie jej mieszkańców przez propagowanie turystyki przekraczającej granice państwowe.

Polskie odcinki tych szlaków wytyczono w latach 1990-1995. Szlaki przeznaczone są dla wędrówek pieszych, w większości także rowerowych. Mogą być pokonywane w całości, co jest raczej rzadkim wyczynem, lub odcinkami. Europejskie Stowarzyszenie Wędrowników wydaje specjalne mapy Europy z opisem przebiegu tych szlaków. Na razie nie powstały jeszcze żadne regulaminy nowych odznak dla turystów wędrujących tymi szlakami. Istniejąca w PTTK w Polsce i nawet bardzo popularna w latach osiemdziesiątych odznaka "Znam kraje przyjaciół" umarła śmiercią naturalną z chwilą upadku bloku państw zwanych potocznie "demoludami". Nowa odznaka wymaga uzgodnień międzynarodowych. Okazją ku temu będzie "Euro Ramblers Rally' 2001" -- masowa impreza turystyczna na europejskich szlakach zaplanowana w roku 2001.

Na początku trzeciego milenium ERA zaplanowała bowiem imprezę na europejską skalę. Między majem a wrześniem 2001 r. tysiące turystów ze wszystkich krajów Europy przekaże sobie na szlakach europejskich, skupiających się w Strasburgu, symboliczne "pałeczki" i książki potwierdzone podpisami. "Euro Ramblers Rally' 2001" zakończony będzie w Strasburgu: tygodniowym zlotem 1000 turystów przybyłych ze wszystkich krajów Europy, sympozjum, mającym na celu promocję i ochronę ścieżek pieszych jako dziedzictwa europejskiego i corocznym 32 Kongresem ERA.

Sponsorami Zlotu w Strasburgu są: Sekretarz Generalny Rady Europy, Mer Miasta Strasburga -- Francja, Minister Młodzieży i Sportu -- Francja, Minister Pracy -- Niemcy i Urząd Regionalny Alzacji.

Trasę "Euro Ramblers Rally' 2001" zaplanowano na 10 dalekobieżnych europejskich szlakach turystycznych zbiegających się w Strasburgu. W planie tym na trasie nr VII przewidziano wędrówkę po terenie Polski szlakiem turystycznym E3 na odcinkach: Przełęcz Dukielska-Chyżne w dniach 6-20 kwietnia 2001 r. i Przełęcz Międzyleska-Przełęcz Szklarska w dniach 12-27 maja 2001 r. Opracowany został harmonogram przekraczania granic w Polsce, Słowacji, Czechach, Austrii, Niemczech i we Francji: 6 kwietnia 2001 r. -- Polska, 20 kwietnia 2001 r. -- Słowacja, 28 kwietnia 2001 r. -- Czechy, 12 maja 2001 r. -- Polska, 27 maja 2001 r. -- Czechy, 28 czerwca 2001 r. -- Austria, 30 czerwca 2001 r. -- Niemcy, 24 września 2001 r. -- Francja (Strasburg). Długi przedział czasowy sztafety na terenie Niemiec wynika z tego, że "zapracowani" Niemcy wędrować będą na trasie tylko przez dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele i nie zechcieli odstąpić od tej zasady nawet pod naciskiem wszystkich pozostałych krajów Europy.

W ramach przygotowań ustalono skład Polskiego Komitetu Honorowego "EuroRally' 2001". Poszukiwano sponsorów, promotorów i współorganizatorów. Młodzi turyści z PTTK w okresie ostatnich dziesięciu lat zdążyli już zapoznać się ze szlakiem E3 (czerwony, południowy), którym biegnie sztafeta.

Harmonogram pokonywania trasy w Polsce jest następujący:

Odcinek karpacki 6-20.04.2001

Lp.DataTrasakmOddział
1. 06.04 Rozpoczęcie sztafety na Przełęczy Dukielskiej z udziałem władz Polski i Słowacji.
Trasa: Barwinek-Zyndramowa-Ostra-Tylawa
13 O.Krosno
2. 07.04 Tylawa-Mszana - Kamionki - Chyrowa 17 O.Krosno
3. 08.04 Chyrowa - Polana - Łysa Góra - Kąty 15 O.Krosno
4. 09.04 Kąty - Kamień - Kolanin - Magura Wątkowska - Bartne 30 O.Jasło
5. 10.04 Bartne - Wołowiec - Popowe Wierchy - Ług - Regietów Niżny 26 O.Gorlice
6. 11.04 Regietów Niżny - Kozie Żebro - Hańczowa - Ropki - Banica 27 O.Gorlice
7. 12.04 Banica - Mochnaczka Niżna - Huzary -Krynica 20 O.Krynica
8. 13-16.04 Przerwa Wielkanocna    
9. 17.04 Krościenko - Przełęcz Szopka - Sromowce - Niedzica 20 O.Krościenko
10. 18.04 Niedzica - Pawlikowski Wierch - Bukowina Tatrzańska 25 O.Nowy Targ
11. 19.04 Bukowina Tatrzańska - Galicowa Grapa - Poronin - Gubałówka - Chochołów - Chyżne 40 O.Zakopane
O.Nowy Targ
12. 20.04 Przekazanie sztafet Słowakom. Spotkanie przygraniczne.    

Odcianek sudecki 12-26.05.2001 r.

Lp.DataTrasakmOddział
1. 12.05 Spotkanie przygraniczne z udziałem władz państwowych.
Odcinek: Boboszów - Międzylesie - Hala pod Śnieżnikiem
24 O.Międzygórze
2. 13.05 Hala pod Śnieznikiem - Kamienica - Stary Gierałtów 24 O.Stronie Śląskie
3. 14.05 Stary Gierałtów - Trojak - Lądek Zdrój - Jaskinia Radochowska 15 O.Stronie Śląskie
4. 15.05 Jaskinia Radochowska - Przełęcz Kłodzka - Bardo 25 O.Ząbkowice Śląskie
5. 16.05 Bardo - Srebrna Góra 15 O.Ząbkowice Śląskie
6. 17.05 Srebrna Góra - Nowa Bielawa - Schronisko Zygmuntwka 26 O.Wałbrzych
7. 18.05 Schronisko Zygmuntówka - Wielka Sowa - Zagórze Śląskie 22 O.Wałbrzych
8. 19.05 Zagórze Śląskie - Wałbrzych - Szczawno Zdrój 17 O.Wałbrzych
9. 20.05 Szczawno Zdrój - Chełmiec - Gorce - Kamienna Góra 23 O.Kamienna Góra
10. 21.05 Kamienna Góra - Pisarzowice - Czarnów 11 O.Kamienna Góra
11. 22.05 Czarnów - Skalnik - Starościańskie Skały - Schronisko Szwajcarka 16 O.Sudety Zachodnie
Jelenia Góra
12. 23.05 Schronisko Szwajcarka - Trzcińsko - Radomierz - Przełęcz Widok 20 O.Sudety Zachodnie
Jelenia Góra
13. 24.05 Przełęcz Widok - Płoszczyna - Jezioro Pilchowickie 22 O.Sudety Zachodnie
Jelenia Góra
14. 25.05 Jezioro Pilchowickie - Rybnica - Piastów 17 O.Sudety Zachodnie
Jelenia Góra
15. 26.05 Piastów - Rozdroże Izerskie - Zwalisko - Jakuszyce
Spotkanie przygraniczne z udziałem władz państwowych.
Przekazanie sztafety Czechom.
22 O.Sudety Zachodnie
Jelenia Góra

W ramach "Euro Ramblers Rally' 2001" zaplanowano w Polsce m.in.

 • Zmobilizowanie różnych środowisk turystycznych (turyści górscy, kolarze, jeźdźcy konni, młodzież szkolna itp.) do udziału na trasie przemarszu sztafety.
 • Przygotowanie specjalnej "pałeczki" rajdowej ("Europhon"), która będzie przez organizatorów z ERA uzupełniona o sprzęt akustyczny, służący do nagrywania i odtwarzania rozmów i dyskusji na trasie przemarszu. "Pałeczka" wykonana będzie z drewna charakterystycznego dla danego regionu, po którym przebiega sztafeta. W przypadku trasy polskiej (trasa nr VII) drewnem tym będzie buczyna.
 • Przygotowanie kroniki ilustrującej przebieg "Euro Ramblers Rally' 2001" na terenie Polski, która będzie później prezentowana na zlocie w Strasburgu.
 • Uroczyste rozpoczęcie "Euro Ramblers Rally' 2001" na Przełęczy Dukielskiej w dniu 06.04.2001 r. z udziałem najwyższych władz państwowych.
 • Zorganizowanie uroczystej formy przekazywania "pałeczki" Klubowi Słowackich Turystów na Przełęczy Dukielskiej (6.04.2001 r.) i w Chyżnem (20.04.2001 r.).
 • Zorganizowanie uroczystej formy odbioru "pałeczki" od Klubu Czeskich Turystów na Przełęczy Międzyleskiej (12.05.2001 r.) i uroczystej formy przekazania "pałeczki" Klubowi Czeskich Turystów na Przełęczy Szklarskiej (27.05.2001 r.).
 • Wyjazd polskiej delegacji do Strasburga na zakończenie "Euro Ramblers Rally' 2001", składającej się z młodzieży szkolnej. W Strasburgu młodzież prezentować będzie materiały krajoznawcze o Polsce, dyskutować na tematy turystyczne z młodzieżą innych krajów oraz występować na scenie, prezentując polski folklor i polskie tradycje.

Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK przyjęła założenie, że głównymi koordynatorami pobytu grup młodzieżowych SKKT PTTK na trasie "Euro Ramblers Rally' 2001" będą przedstawiciele Komisji Młodzieżowych Wojewódzkich Porozumień PTTK woje- wództw: podkarpackiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Dokonają oni weryfikacji SKKT PTTK szkół i placówek oświatowo-wychowawczych chętnych do uczestnictwa w sztafecie i opracują harmonogram przebywania grup na trasie (szkoła -- opiekun) oraz zasad przekazywania turystycznej "pałeczki". Zakłada się, że grupom tym na różnych odcinkach trasy towarzyszyć będą inne grupy turystyczne z  SKKT PTTK całej Polski, przebywające w tym czasie w rejonie sztafety. Wraz z "pałeczką" wzdłuż trasy przemieszczać będzie się kronika sztafety, w której zostaną dokumentowane najważniejsze wydarzenia na trasie: spotkania przygraniczne z udziałem oficjalnych władz państwowych i samorządowych, festyny i imprezy rekreacyjne organizowane przez władze lokalne, udział w nabożeństwach wielkanocnych itp. Wyłoniono już ekipy młodzieżowe, które będą pokonywać trasę na całym odcinku karpackim. W nagrodę za bardzo dobrą pracę z młodzieżą zaszczytu tego dostąpiła młodzież szkolna SKKT z Biłgoraja (opiekun: Marian Kurzyna) i Przemyśla (opiekun: Marian Dzimira).

Na odcinku sudeckim trasę sztafety pokonywać będzie młodzież SKKT z Kamiennej Góry.

Ze swej strony Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK podejmuje starania o pozyskanie środków finansowych związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników sztafety młodzieżowej i zajmie się promocją Szkolnych Klubów Krajoznawczo-Turystycznych PTTK uczestniczących w sztafecie w środkach masowego przekazu. Uczestnicy sztafety młodzieżowej otrzymywać będą specjalny dyplom -- certyfikat poświadczający pobyt na trasie "Euro Ramblers Rally' 2001", a najlepsi z nich wyjadą do Strasburga we wrześniu 2001 r. na finał sztafety.

Udział w sztafecie jest okazją do zaprezentowania się SKKT PTTK tych szkół, których Rady Pedagogiczne podjęły decyzje o uczestnictwie w programie "Młodzież w drodze do Europy".

Ogólnych informacji na temat udziału młodzieży w sztafecie "Euro Ramblers Rally' 2001" udziela biuro ZG PTTK w Warszawie, ul. Senatorska 11, tel. (0-22) 826-71-59 (Marek Boguszewski) i (0-22) 826-35-74 (Halina Drabik-Ziegler) oraz przewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK Jerzy Kwaczyński (tel. kom. 0-601 26-93-57).

Informacje o sztafecie znajdują się także na stronie internetowej Rady Programowej ds. Młodzieży ZG PTTK pod adresem http://www.rpdsm.prv.pl. Tam też znajduje się formularz Klubu Korespondencyjnego, na którym można zgłaszać różne zapytania. Do 1 marca 2001 r. zainteresowanie tą formą korespondencji okazało już ok. 150 internautów, głównie młodzieży z pracowni internetowych gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z całej Polski, która chce włączyć się w program "Młodzież dla Europy" i działalność Szkolnych Klubów Europejskich.

Najważniejsze informacje o programie przebiegu sztafety na terenie Polski znajdują się u gospodarzy poszczególnych odcinków sztafety, których adresy podajemy poniżej:

woj. podkarpackie

 • O. PTTK Krosno: 38-400 Krosno, ul. Krakowska 9,
  tel. (0-13) 432-11-75, fax 432-12-58
 • O. PTTK Jasło: 38-200 Jasło, ul. Floriańska 15, tel. (0-13) 446-33-40

woj. małopolskie

 • O. PTTK Gorlice: 38-300 Gorlice, ul. Piłsudskiego 6,
  tel. (0-18) 352-16-88, fax 352-15-91
 • O. PTTK Krynica: 33-380 Krynica, ul. Zdrojowa 32,
  tel. (0-18) 471-29-10, 471-55-76
 • O. PTTK "Pieniński" Krościenko: 34-450 Krościenko, ul. Jagiellońska 28,
  tel. (0-18) 262-30-81, 262-30-59
 • O. PTTK "Gorce" Nowy Targ: 34-400 Nowy Targ,
  ul. Rynek 1-Ratusz, tel. (0-18) 266-77-76
 • O. PTTK "Tatrzański" Zakopane: 34-500 Zakopane,
  ul. Krupówki 12, tel. (0-18) 201-57-20,

woj. dolnośląskie

 • O. PTTK Międzygórze: 57-514 Międzygórze,
  ul. Sanatoryjna 1, tel. (0-74) 813-51-95
 • O. PTTK Stronie Śląskie: 57-550 Stronie Śląskie,
  ul. Kościuszki 17, tel. (0-74) 814-13-79
 • O. PTTK Ząbkowice Śląskie:
  57-200 Ząbkowice Śląskie,
  pl. Jana Pawła II nr 1, tel./fax (0-74) 15-17-70
 • O. PTTK Wałbrzych: 58-300 Wałbrzych,
  ul. Konopnickiej 19, tel. (0-74) 842-40-52,
  fax 842-59-00
 • O. PTTK "Ziemi Kamiennogórskiej" Kamienna Góra:
  58-400 Kamienna Góra, ul. Kościuszki 1,
  tel. (0-75) 744-31-44
 • O. PTTK "Sudety Zachodnie" Jelenia Góra:
  58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 88,
  tel. (0-75) 752-58-51, fax 752-36-27

Jerzy Kwaczyński

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś